fbpx Нашите високотехнологични комуникации във всекидневието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нашите високотехнологични комуникации във всекидневието

Наличието на широколентов интернет* и развитието на технологиите предоставят качествено нови възможности за комуникация – пренос на глас (телефония) и данни (видео, обмен на файлове, достъп до информация и фирмени ресурси, календар, e-mail и instant messaging, факс и гласови съобщения, конферентни разговори, присъствен статус).
Новите комуникационни технологии променят съществено начина на правене на бизнес и правилното им приложение може да повиши значително ефективността и продуктивността на работните процеси. Наличието обаче на твърде много комуникационни устройства, проблемите свързани със съвместимостта и сложността на използването им, могат да направят тази задача достатъчно объркваща и неприятна за потребителите при липса на ясна концепция.

Потребителите извън офиса (работещите в къщи, в движение, в друг офис) могат да ползват ефективно едни и същи комуникационни и мрежови ресурси както служителите в офиса, независимо от разстоянието и местоположението.
Intelligent Communications включват решения за:
- Unified Communications – Унифицирани комуникации
- Contact Centers – Контактни центрове
- Data Networking – Мрежи за данни
*- Small Business – Малък и среден бизнес

Така може да осигурите възможността да се възползвате от съвременните технологии по начин, който прави приложението им лесно и достъпно, като същевременно имате гарантирана сигурност и надеждност. Използването на Intelligent Communications решенията допринася за увеличаване на вашата конкурентоспособност и печалба.

Унифицирането на бизнес комуникациите осигурява:
- Конвергенция на технологиите – използване на единен номер (One Number), единна пощенска кутия (One Mailbox – voicemail, e-mail, IM, fax), календар, статус, бърз и лесен достъп до фирмените ресурси (директория и др.) Добър опит в това отношение са .tel домейните, което ви осигурява единен унифициран контакт
- Достъпност по всяко време от всяко място с наличните комуникационни устройства с единна идентификация
- Приоритизиране на комуникациите, използване на едно устройство за различните видове комуникации, единен номер, позволяващ потребителят да получи обаждане винаги, независимо от местоположението и наличните устройства. Казано иначе да не сте зависими от конкретното устройство и начин на достъп (доставчик
- Използване на IP технологията като универсален метод за пренос на глас, данни, видео и достъп до ресурси.

Съществуващата телекомуникационна инфраструктура може да е била изграждана по различно време и да не е в състояние да поддържа съвременните технологични решения, както и да е разпокъсана и непълна.
Телекомуникационните оператори, от своя страна, предлагат различни нови ефективни услуги за пренос на глас, данни и видео, които не винаги могат да бъдат използвани пълноценно с наличните устройства.

Intelligent Communications решенията използват за база съвременни IP телефонни централи (IP PBX) и телефонни апарати от водещите производители на оборудване и маршрутизатори (Router) за изграждане на свързаност между отделните офиси / локации посредством VPN / VLAN решения.

Конкретните приложни решения зависят от съществуващата инфраструктура, мрежова свързаност и реалните ви потребности. Типичната имплементация включва:
- сигурно, модерно и надеждно решение
- съвременна и ефективна IP технология
- интернет свързаност, firewall защита
- частна виртуална мрежа (VPN / VLAN) между отделните офиси / локации
- изграждане на локална мрежа (кабелна и безжична), структурно окабеляване
- интеграция на различни компоненти и технологии за комуникация и внедряване на решение за унифицирани комуникации
- интеграция на бизнес процесите в огранизацията и управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)
- безплатна комуникация между офисите
- интеграция на мобилните телефони, т.е. да използвате например GSM телефоните от групата ви, като вътрешни телефони от централата Ви, със същата или сходна функционалност като другите апарати
- единен номерационен план и директория
- единен телефонен номер за достъп
- единна пощенска кутия (всички услуги) (Skype е добър пример в това отношение при персоналните комуникации)
- инсталиране, конфигуриране и администриране на IP PBX (телефонна централа) и персонални устройства (компютри, телефони, PDA, др.)
- интелигентно маршрутиризиране на разговорите, избор на оператор / услуга
- гласово интерактивно меню (АА)
- разпределение на входящите обаждания
- минимизиране на разходите за администрация, контрол и вземане на решения
- минимизиране на разходите за обучение
- мониторинг и поддръжка на система
- SLA договор (разширен сервизен договор – Service Level Agreement) за допълнителна сервизна поддръжка/разширена хардуерна гаранция (разширен договор за сервизно обслужване – 8x5, 24x7 и др.)
- консултации за избор на оптимален план / доставчик на телекомуникационни услуги
- анализ на потреблението и консултации за избор на допълнителни пакети с услуги.

Безспорно високите технологии са в основата на всяко наше действие. Те променят стратегията за съвременни бизнес комуникации и философията на работа, като заедно с това намаляват значително разходите. Това “значително” в дадени случаи може да достигне и до 90%! И не е нужно да сте огромна компания, за да пристъпите към обновяване с интелигентни технологии. Заслужава си дори и при 5 потребителя.

*широлентов или broadband интернет осигурява достатъчно голяма честотна лента за услуги като VoIP, видео, файлов обмен и др.; нормално минимум 128 kbit/s във всяка от посоките)