Станимир Андонов

Нерядко компаниите допускат грешки в старанието си да открият и да заемат оптималната за своите продукти и брандове позиция.
Вече 25 години в България имаме действащи пазарна икономика и капитализъм. Време е да започнем да разбираме логиката на правенето на бизнес в дълбочина.
При появата на всеки нов обект, човешкият мозък го разпознава и веднага го класифицира в най-подходящата категория на базата на неговия опит и спомени.
Основното различие между физическото и психологическото позициониране е стратегията зад посланията.
"Позициониране" е маркетингов термин, който се отнася до това, какъв визуален имидж и тип идентичност маркетолозите биха искали да изградят на свой продукт или бранд.
Фирмите създаващи икономически блага са свързващото звено между земята и нейните природни ресурси от една страна и хората потребители на тези природни ресурси от друга.