Станимир Андонов

28 Август 2017

Грешки на позиционирането и репозиционирането

Нерядко компаниите допускат грешки в старанието си да открият и да заемат оптималната за своите продукти и брандове позиция. Някои от често допусканите грешки са:  Подценено позициониране: Някои фирми установяват, че купувачите имат само бегла представа за техния бранд и...
12 Ноември 2015

Защо и как да изграждаме устойчиви диференциращи конкурентни предимства

Вече 25 години в България имаме действащи пазарна икономика и капитализъм. Време е да започнем да разбираме логиката на правенето на бизнес в дълбочина. Днес благодарение на многото комуникационни канали имаме на разположение примера и опита на хиляди компании от целия свят, развивали се през...
22 Август 2012

Физическо или психологическо маркетингово позициониране

При появата на всеки нов обект, човешкият мозък го разпознава и веднага го класифицира в най-подходящата категория на базата на неговия опит и спомени. (продължение от www.tbmagazine.net/statia/fizichesko-ili-psihologichesko-marketingovo-pozicionirane.html-0) Когато един нов обект попадне във...
06 Август 2012

Физическо или психологическо маркетингово позициониране

Основното различие между физическото и психологическото позициониране е стратегията зад посланията. (продължение от www.tbmagazine.net/statia/fizichesko-ili-psihologichesko-marketingovo-pozicionirane.html).  Установено е, че на някои хора по-силно въздействат апелите, съдържащи физически...
30 Юли 2012

Физическо или психологическо маркетингово позициониране

"Позициониране" е маркетингов термин, който се отнася до това, какъв визуален имидж и тип идентичност маркетолозите биха искали да изградят на свой продукт или бранд. Позиционирането чрез психологически характеристики, наричано за краткост психологическо позициониране на продукт или бранд, включва...
14 Април 2011

Печеливши възможности за всички участници

Фирмите създаващи икономически блага са свързващото звено между земята и нейните природни ресурси от една страна и хората потребители на тези природни ресурси от друга. Фирмите създават обществени и икономически блага от природните ресурси и така задоволяват нарастващите нужди и потребности на...