Стефан Димитров

31 Август 2015

Страховете на търговеца - III част

Ако сте търговси, не се оставяйте да ви носи инерцията в бизнеса и постоянно бъдете нащрек (всъщност това важи за всеки, който се занимава с някакъв бизнес). Ако повече от 3 месеца не сте обсъждали с клиент съвместния ви бизнес (за ключов клиент – 1 месец), веднага намерете време да се видите...
20 Май 2015

Страховете на търговеца - II част

Важно е всички търговци да знаят, че клиентите на бизнес пазара няма просто така да сменят добър доставчик, защото това не е никак лесно по няколко причини:- Дискомфорт – всяка голяма промяна неминуемо означава излизане от зоната на удобното и познатото;- Несигурност...
23 Април 2015

Страховете на търговеца

първа част
Не вярвам, че на бизнес пазара (англ. business-to-business или b2b) има търговец, който никога не е изпитвал страх в работата си! Още с първите си стъпки начинаещият продавач се изправя пред страха, че не е достатъчно компетентен и клиентите знаят повече от него или, че не знае „как да...
17 Ноември 2010

Дистрибуция - от производителя до крайния потребител

Погледнато най-общо дистрибуцията е един от елементите на маркетинговия микс, който разглежда начините за достигане на стоките от производителя до крайния потребител. Най-опростената верига представлява: производител > търговец на едро > търговец на дребно > потребител. “Търся...
16 Декември 2006

Наложителните разходи в края на годината

На много мениджъри предстои в края на тази и началото на следващата година да търсят решение на два казуса: бюджетен остатък, който трябва да се усвои
в рамките на календарната година; нужда от разходи на определена стойност за оптимизиране на годишните финансови показатели на компанията....
16 Октомври 2006

Мрежов сървър* - необходима инвестиция или пореден разход за “мистериозен” ИТ продукт

Помните ли времето, когато купихте първия компютър във вашата фирма? Вероятно в началото на тази машина сте имали само 3-4 софтуерни продукта - най-често счетоводна програма, текстов редактор и електронна поща.
Колко компютъра имате в офиса днес? А колко програми използвате - системен софтуер...
16 Декември 2005

Икономия ли е икономията от ИТ?

Изкушените от маркетинга знаят, че в развитието си тази наука стига до т. нар. маркетинг на взаимоотношенията (relationship marketing). Това е логична последица от глобализацията, високата мобилност на клиентите, ожесточената конкуренция и лесния достъп до всякаква информация. Всичко това изправя...
16 Май 2004

Вътрешнофирменото търговско обучение

В условията на все по-ожесточена конкуренция и все по-малки разлики в предлаганите продукти основно средство за привличане и задържане на клиенти са служителите в дадена организация - особено тези, които влизат в преки взаимоотношения с клиентите и партньорите на фирмата. Това е една от причините...