Стефан Димитров

експерт търговия и маркетинг, блогър - www.practicalpieces.com

Ако сте търговси, не се оставяйте да ви носи инерцията в бизнеса и постоянно бъдете нащрек (всъщност това важи за всеки, който се занимава с някакъв бизнес).
Важно е всички търговци да знаят, че клиентите на бизнес пазара няма просто така да сменят добър доставчик, защото това не е никак лесно по няколко причини:- Дискомфорт – всяка голяма промяна неминуемо означава из
Подзаглавие
първа част
Не вярвам, че на бизнес пазара (англ. business-to-business или b2b) има търговец, който никога не е изпитвал страх в работата си!
Погледнато най-общо дистрибуцията е един от елементите на маркетинговия микс, който разглежда начините за достигане на стоките от производителя до крайния потребител.
На много мениджъри предстои в края на тази и началото на следващата година да търсят решение на два казуса:
  • бюджетен остатък, който трябва да се усвои в рамките на календарната година;
  • нужда от разходи на определена стойност за оптимизиране на годишните финансови показатели на ком
Помните ли времето, когато купихте първия компютър във вашата фирма? Вероятно в началото на тази машина сте имали само 3-4 софтуерни продукта - най-често счетоводна програма, текстов редактор и електронна поща. Колко компютъра имате в офиса днес? А колко програми използвате - системен софтуер за работа на мрежата, офис пакет, електронна поща, специализирани приложни програми (счетоводни, правни, за моделиране, графичен дизайн и т.н.), антивирусен софтуер и др. Питали ли сте се как тази съвкупност от хардуер и софтуер работи по начина, който желаете?
Изкушените от маркетинга знаят, че в развитието си тази наука стига до т. нар. маркетинг на взаимоотношенията (relationship marketing). Това е логична последица от глобализацията, високата мобилност на клиентите, ожесточената конкуренция и лесния достъп до всякаква информация. Всичко това изправя търговските фирми пред нови предизвикателства в привличането на нови и задържането на настоящите си клиенти. Натрупаният през последните години опит показва, че това е “мисия невъзможна”, ако доставчикът не познава отлично клиентите си и не управлява взаимоотношенията с тях.
В условията на все по-ожесточена конкуренция и все по-малки разлики в предлаганите продукти основно средство за привличане и задържане на клиенти са служителите в дадена организация - особено тези, които влизат в преки взаимоотношения с клиентите и партньорите на фирмата. Това е една от причините за нарастващия интерес на български фирми към специализирани обучения на персонала.