маркетинг

15 Декември 2003

Какво е маркетинг?

Учудващо е колко различни отговори ще чуете на този въпрос. Някои считат, че Маркетинг директор е модерното име на
директора по продажбите; други ще кажат, че това е новата титла на шефа на рекламата; трети мислят, че на тази
длъжност работят паразити, които "само хвърлят пари на вятъра...

Страници