маркетинг

16 Май 2004

Нови правила за автосервиз в страните членки на ЕС

Всеки ден компаниите разпространяват продуктова информация и непрекъснато отправят атрактивни предложения, които в определени случаи нарушават приетите правила за лоялна конкуренция. За преодоляването на създалата се ситуация в Генералния директорат по конкуренция към Европейската комисия се...
16 Януари 2004

Маркетинговите проучвания - лукс или необходимост

Също толкова важно е да се познава потребителя, продуктът, колкото и да е добър, не се продава сам - важно е някой да го забележи, да реши да го купи и да продължи да го купува
Много предприятия смятат проучванията на потребителското поведение за излишен лукс - те са нещо, от което се...
16 Януари 2004

Силата на марките има огромно значение

Когато един продукт се налага на пазара, много е важно да се изследват потребностите на набелязаната група, към която е насочен. Но един качествен продукт, насочен към точния сегмент от потребители, не е достатъчен да гарантира пазарен успех. Големият успех се крие в имиджа, характера, дори "стила...
15 Декември 2003

Какво е маркетинг?

Учудващо е колко различни отговори ще чуете на този въпрос. Някои считат, че Маркетинг директор е модерното име на
директора по продажбите; други ще кажат, че това е новата титла на шефа на рекламата; трети мислят, че на тази
длъжност работят паразити, които "само хвърлят пари на вятъра...

Страници