fbpx Фирмите и социалните мрежи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмите и социалните мрежи

Оказва се, че все повече хора и компании започват да развиват своята дейност в онлайн пространството. Така се пести време, разходи за офис и консумативи, и в същото време всеки има свободата да работи по всяко време, което е удобно за него. Дали ще дойде времето, когато на плажа всички ще лежат с мобилни устройства и ще работят от там? Всъщност и сега колко от вас успяват да се откъснат напълно от компютъра и мобилния телефон докато са на почивка? Попадате ли в тези единици бройки?

През последната година все по-голям брой компании използват социални мрежи, блогове, микроблогове и форуми, за да развиват своя бизнес, според едно ново глобално проучване на Регус. Проведената през 2010 г. анкета на Регус установи, че 40% от фирмите успешно печелят нови клиенти чрез бизнес дейности в социалните мрежи. Една година по-късно това съотношение се е увеличило със седем пункта и е нараснало до 47%. Новото проучване също така установява, че в глобален мащаб повече фирми използват социалните медии, за да се свързват и взаимодействат и с вече съществуващи клиенти, отколкото преди една година.

В глобален план се наблюдава увеличение от 7% в дела на бизнес организациите, които успешно набират нови клиенти чрез социални мрежи като Facebook

- 52% от бизнес организациите в глобален мащаб използват уеб сайтове като Twitter и Weibo, за да информират, да се свързват и да взаимодействат с вече съществуващи клиенти
- 53% от фирмите насърчават своите служители да се включват в социални мрежи като Linkedin, Xing и Video
- Две пети (39%) от компаниите в глобален мащаб отделят до 20% от своя маркетингов бюджет за бизнес дейности в социалните мрежи.

Еволюцията на дейностите в социалните мрежи от приятно прекарване на времето до реална необходимост се дължи и на факта, че голяма част от бизнес организациите в международен мащаб (74%) признават, че без дейности в социалните медии маркетинговите стратегии нямат шансове за успех. Въпреки това, фирмите наблягат също и на необходимостта от баланс в използването на маркетингови инструменти, затвърждавайки убеждението си, че маркетинговите кампании не биха били успешни без комбинация от традиционни и цифрови техники (61%).

Специалистите от Регус коментират: "С постепенното преодоляване на спада от бизнес организациите, те все повече подлагат на преразглеждане работните си практики отпреди периода на рецесия и избират все по-гъвкави и конкурентни стратегии. Като се започне от управлението на вериги за доставки и се стигне до работните практики за реализация на икономии, облачния компютинг и все по-разширеното използване на видеокомуникации и мобилни работни практики - няма бизнес област, която да е пренебрегната. Бързото развитие на социалните медии като основен бизнес инструмент очевидно е част от тази трансформация, тъй като все повече компании използват тези канали за повишаване на лоялността на своите съществуващи клиенти и като инструмент за успешно разрастване на бизнеса си."