fbpx Съвети за партньорство. Как да си намерим бизнес партньор? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Съвети за партньорство. Как да си намерим бизнес партньор?

Все повече организации и бизнеси имат желание за партньорство, но че тенденцията показва, че все още се да се работи поединично, тъй като партньорствата изискват време, търпение и постоянство. Затова от Reach for Change открояват шест ключови съвета за партньорство, които могат да бъдат от полза при търсенето и увличането на съмишленици в името на вашата кауза.

1. ПОТЪРСЕТЕ ПАРТНЬОР, С КОГОТО ИМАТЕ ОБЩИ ЦЕЛИ

Проверете стратегията за корпоративна социална отговорност на бизнеса, към когото искате да се обърнете за партньорство. Ако той няма такава – проверете какви инициативи е подкрепял до този момент и дали има интерес да инвестира в сферата, в която е вашата кауза. Слушайте посланията на потенциалните (и настоящите ви) партньори, за да откриете какво търсят те, и ако прецените, че са подходящият за вас партньор – откликнете.

2. ИЗМЕРВАЙТЕ ЕФЕКТА ОТ ВАШАТА РАБОТА

Управлението на ефекта от вашата работа е много важно. От една страна, то ви е необходимо, за да планирате дългосрочно дейностите си, за да правите анализ на база на постигнатите резултати и като цяло да подобрявате работата си. От друга страна, то ви позволява да имате данни,с които да доказвате ефекта си и да бъдете по-убедителни при привличането на подкрепа: финансиране, дарители, набиране на служители, доброволци, про-боно партньори.

3. БЪДЕТЕ ВИДИМИ И ПРОЗРАЧНИ

Развивайте и използвайте активно вашите комуникационни канали – уебсайт, социални медии, бюлетин. Информирайте общността си и партньорите си за това, което правите и постигате. Разказвайте истории за промяна, които вдъхновяват и демонстрират ефекта ви.

4. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ГОВОРИТЕ НА ЕДИН И СЪЩИ ЕЗИК И ЧЕ ИМАТЕ ЯСНИ ОЧАКВАНИЯ ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО

Още в началото на партньорството, убедете се, че вашите очаквания и тези на партньора за резултатите от съвместната Ви работа съвпадат. Определете индикатори за успех и времеви период, за който целите да постигнете желаните резултати, за да сте сигурни, че имате едни и същи измерители за успех.

5. БИЗНЕСЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ПАРИ

Изграждайте задълбочени партньорства, които не са основани на пасивно спонсорство, а на активна съвместна работа. Използвайте уникалните силни страни и на двата сектора – социален и бизнес – за постигане на социална промяна.

За неправителствените организации това означава да търсят начини да се възползват от всички ресурси на корпоративните си партньори – бизнес знания и умения, различни платформи, видимост, технологии, пространства, контакти – в името на своята социална мисия.

За компаниите важен ресурс, който обичайно остава неизползван, са уменията и знанията на служителите в сфери като продажбите, маркетинга, комуникациите, финансите, IT и други. Въвличайте служителите си като ментори и доброволци – така ще допринесете поне за две неща: ще използвате тяхната бизнес експертиза в името на социална кауза и в същото време ще увеличите мотивацията и удовлетвореността им и ще развиете техните личностни умения.