fbpx Дигитални комуникации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дигитални комуникации

етикети

Неизбежно и неусетно дигиталните технологии станаха част от работното ни ежедневие и заеха ключова позиция в сферата на комуникациите. Ето е някои фактори, от които зависи подобряването разпознаваемостта на марката ни, комуникацията с клиентите и управлението на фирмената репутация в Интернет

Социалните мрежи
Та са новата директна форма на комуникация, която позволява непосредствен контакт с настоящи и потенциални клиенти. Профилите в социални мрежи ви дават директен достъп до клиента, неговите желания и очаквания от продукта, марката или предлаганата услуга. Те са барометър за нагласите и вкусовете и вече не служат само за споделяне на авторско съдържание, контакти или всякаква друга лична информация. Участието в мрежи създава общности, а общностите генерират постоянство и доверие. Засега в България най-често корпоративното присъствие е фокусирано във Facebook. Все повече компании обаче виждат необходимостта и ползите от разширяване на общността към Twitter, LinkedIn, Foursquare, Youtube и всички канали, по които е възможен достъп до тяхното съдържание. Интегрираното присъствие носи усещане за стабилност, визия за бъдещето и авторитет.

Онлайн общности
Новият начини за обединяване на клиенти и последователи от различни социални, културни и дори географски корени, които споделят общ интерес. Силата и влиянието на тези общности често се подценява, а именно там се зараждат ядрата на лоялност и те лесно се превръщат в инкубатор на посланици на марките във виртуалното пространство и отвъд. През последните няколко години България бележи видимо израстване във влиянието и авторитета на онлайн общностите и все по-силното им влияние, както на общностно ниво, така и индивидуално – в лицето на влиятелни посланици на марките – независими наблюдатели, блогъри и професионалисти.

Персонализирани агрегатори на информация
Най-удобният и ефективен начин да разберем кой, къде и какво говори за нас, марката или продукта ни. Качественият мониторинг на онлайн средата около фирмата и конкуренцията, е в центъра на усилието по успешното управление на репутацията, както в Интернет, така и в реалното простраство. Търсете персонализирана услуга, направена според специфичните ви нужди. Събитията около дигиталния ви бранд се случват в реално време и често пъти от незабавната реакция зависи дългосрочната му репутация, навлизането в криза и дори оцеляване. Правилото тук е „Слушай, анализирай, реагирай...“.

Дигитализиране на марки и послания
Рекламата и традиционния PR отдавна не са достатъчни. Интегрираното присъствие онлайн е визитната картичка на бранда. Все по-често, това е първата линия на контакт между марка и клиент. Всяка марка има изграден виртуален образ и в много случаи той не е това, което бихме искали да видим в огледалото. Ако клиентите не могат да открият продукт или компания онлайн, не могат да получат бърз, лесен и безплатен достъп до информация те просто попадат при конкурента, който им предлага достъп до съдържание. Дигитализацията на марките надхвърли мащаба на интернет страниците и се пренесе в социаланите мрежи, мобилните устройства, добавената реалност, игровите конзоли, телевизионните платформи и цели виртуални светове, като Second Life. Традиционните рекламни и комуникационни кампании са обречени без малко или повече виртуалност и интерактивност. Новите марки не говорят НА потребителя, а СЪС него.

Управление на онлайн репутация
Това е механизмът за управление на всички изброени фактори дотук и е най-правилният начин, по който може да се следи големия поток от информация от различни източници: социални мрежи, форуми, блогове и медии. Използва се възможността за моментална обратна връзка, инициирането и поддържането на активен диалог. Все повече компании виждат смисъла и ползите от интегрираната услуга по управление на репутацията им и това прави комуникацията с клиентите по-лесна, по-прозрачна и много по-ефективна.