Промоцията от която наистина имаме нужда, е промоцията на време!

 Червени букви, големи надписи, %, % % и много бонуси със сигурност са преследвали всяко ваше действие или бездействие, ако сте живели или просто сте преминали през нашия континент през последните две години. Прословутите 4 P на маркетинг микса вече нямат почти никакво значение. Price, Place и дори Product са почти без значение в царството на дискаунтърите и промоциите.

Facebook comments