fbpx 10 млн. евро за стратиращи иновативни предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

10 млн. евро за стратиращи иновативни предприятия

Стартира набирането на предложения за финансиране на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги по ОП „Конкурентоспособност”.
Няма краен срок за кандидатстване, а средствата ще се отпускат до изчерпването им. Документи ще се приемат от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, която е договарящ орган за първите две приоритетни оси на оперативната програма.
По стартиращата сега процедура могат да се финансират както придобиване на ново оборудване и специализиран софтуер или подобряване на съществуващи сгради за инсталиране на ново оборудване, така и консултантски и юридически услуги, свързани с оптимизиране на технологии, защита на правата върху интелектуална собственост, разработване на маркетингови стратегии, сертификация на проектите и други.