fbpx 100 млн. евро кредитна линия в подкрепа на бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

100 млн. евро кредитна линия в подкрепа на бизнеса

100 млн. евро кредитна линия в подкрепа на бизнеса

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Societe Generale Експресбанк подписаха споразумение на стойност 100 милиона евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Със средствата ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия в секторите на индустрията и услугите, включително туризма.

Лука Лацароли, директор на ЕИБ за Централна и Източна Европа, сподели: „Подкрепата за финансирането на проекти на МСП и дружества със средна капитализация е една от ключовите цели на ЕИБ в България. Тези компании формират гръбнака на българската икономика – създават значителен брой работни места, по-конкретно нови възможности за трудова заетост, и генерират съществен дял от БВП на България. В сътрудничество със Societe Generale Експресбанк ЕИБ гарантира, че отговарящите на условията организатори на проекти ще имат възможността да получат кредитен ресурс при изгодни условия“.

Антоан Тусен, Главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк, добави: „Радостни сме, че банката ни работи заедно с ЕИБ по този проект, разработен специално за да отговори на потребностите на огромния и изключително важен сектор на МСП. Споразумението е допълнителна стъпка във вече установеното ни успешно сътрудничество с ЕИБ чрез проекти, насърчаващи устойчивото развитие на българските градове и икономика. Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ на банка в България, което е ясен знак за продължаващото развитие на Societe Generale Експресбанк, като същевременно е израз на увереността ни в ползите от подкрепата за българските компании“.

Тусен подчерта и ангажимента на Societe Generale Експресбанк за управление и съфинансиране в подкрепа на устойчивото развитие на българските градове и ролята на институцията като водещ акционер на Регионалния фонд за градско развитие АД по линия на Холдингов фонд JESSICA, който се управлява от Европейската инвестиционна банка.
Основната цел на новия заем, който се предоставяна Societe Generale Експресбанк чрез посредническа институция по линия на Съвместния план за действия за стимулиране на растежа в Централна и Източна Европа на МФИ, е подобряване на достъпа до дългосрочно финансиране на МСП в Европа като мярка за намаляване на последствията от финансовата криза. Средствата ще подпомогнат растежа, като дадат тласък на икономическото преструктуриране, консолидацията и диверсификацията и укрепнат дългосрочната конкурентоспособност чрез осигурения по-голям дългосрочен кредитен ресурс.