fbpx 2011 ще е по-стабилна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

2011 ще е по-стабилна

Според Дебора Револтела, директор „Стратегически анализи за ЦИЕ“ на УниКредит голямо влияние, особено за някои от икономиките в ЮИЕ, има това, че преди кризата имаше бум на сектори като пазарът на недвижими имоти. Въпреки, че има още стабилно търсене за инвестиции в недвижими имоти, ако една страна иска да направи икономиката си конкурентноспособна, трябва да се инвестира в тези сектори, които могат след това да доведат до увеличаване на износа. „Не мисля, че регионът трябва да разчита само на конкурентноспособността на база на евтината си работна ръка, защото това би било само краткосрочно предимство, тъй като на световния пазар са и Китай, Индия и т.н. Трябва комбинация от качествена рабтната ръка и качество на цялостната пазарна среда“, коментира Револтела.

Продължаването на реформите в страните от ЮИЕ е много важно, тъй като това е едно от условията за създаване на ефективна пазарна среда. Друго важнно нещо е използването на европейскоите фондове. В някои страни вече има предложения банките да бъдат по-активно включвани в избора на проекти и да съдействат повече за използването на тези фондове.

За региона на ЮИЕ Револтела прогнозира, че започналата година ще донесе повече стабилност, след трудната 2010 г. От ключово значение за постигането на стабилността ще е постигането на баланс между поддържането на фискален контрол и натиска за стимулиране на икономиката чрез инвестиции в определени сектори.