fbpx 234% ръст на фалиралите за една година фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

234% ръст на фалиралите за една година фирми

234% ръст на фалиралите за една година фирми

Влиянията на икономическата криза вече се усеща дълбоко в страните от Централна и Източна Европа. Равнищата на несъстоятелност нарастват общо с 3.5% през 2012 година отчита Кофас. Основните причинители на това възходящо движение са България и Хърватска, които отбелязват драматичен ръст през последната година. Единствените реални позитивни развития се показват от Естония и Латвия.

Най-засегнатият сектор през 2012 г. е строителството. Компаниите търпят негативите от програми за строги икономии и липсата на инвестиции в частни жилища. По подобен начин е засегнато производството, както и търговията на едро и на дребно. Последните изпитват отрицателните ефекти от високата безработица и
намаляването на разходите на домакинствата.

От друга страна, IT технологиите, телекомуникациите, образованието и здравеопазването, са най-слабо засегнати и показват най-ниски нива на неплатежоспособност през 2012 г.

В България общият брой на компаниите, изпаднали в несъстоятелност през 2012 г., е 1339, в сравнение с 390 през 2011 г., което представлява ръст от 243%. Високият финансов и оперативен ливъридж, високите финансови разходи, волатилните цени на суровините и ниската ликвидност са сред основните причини за фалитите в България през изминалата година. Нещо повече, страната все още се сблъсква с неефективни процедури по несъстоятелност. За 2013 г. и 2014 г. се очаква по-нататъшен ръст на тези показатели.

В Хърватска броят на компаниите в процедура по несъстоятелност нараства драматично с близо 175% през 2012 г. В Словения 980 процедури по несъстоятелност са стартирани през 2012 г.
Икономиката на Полша все още се отличава с постоянен ръст във важните макроикономически индикатори, но спадът започва да става все по-забележим. Нивото на неплатежоспособност все още е най-доброто в региона (0.04%), но броят на фалитите е нараснал с 21.3% през изминалата година.
В Румъния през 2012 г. общо 23 665 компании са стартирали процедура по несъстоятелност, което представлява ръст от 10% в сравнение с 2011 г.

За 2013 г. Кофас предвижда влошаване на ситуацията. Производствата по несъстоятелност ще се увеличат в повечето страни от Централна и Източна Европа - например в Полша, където през 2013 г. се очаква световната криза да се усети в много по-голяма степен. Очаква се по-нататъшно увеличение и в България, където броят на компаниите в несъстоятелност почти се е утроил за изминалата година; в страни като Унгария, повишаване на броя на процедурите по несъстоятелност през 2013 г. също не може да се изключи.