fbpx Разглеждат правата на засаждане на винени сортове лозя | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разглеждат правата на засаждане на винени сортове лозя

В Брюксел се проведе първото заседание на Групата на високо равнище (ГВР). Създаването на ГВР е много добър сигнал от страна на Европейската комисия за това, че ще се състои отворена, прозрачна дискусия за последствията от отпадането на режима в контекста на реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП).
Либерализация на правата на засаждане е в противовес с целите на Общата организация на пазарите на земеделски продукти, заложени и в новото предложение на Европейската Комисия за реформа в ОСП, а именно стабилизиране на доходите на винопроизводителите и управление на търсенето и предлагането на пазара на вино.

Възможността за безконтролно нарастване на лозовите насаждения поражда тревога, тъй като тя предполага и множество неблагоприятни последици като свръхпроизводство, масово производство на некачествено вино, оттам загуба на конкурентоспособност на европейските вина и на пазарни дялове на световния пазар, както поражения за околната среда и разрушаване на ландшафта, което би рефлектирало върху селския туризъм и туризма като цяло.

С направената през 2008 г. реформа в сектор „Вино” на ЕС се цели повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите и постигане на целите, определени в чл. 33 от Договора за създаване на Европейската общност, в частност стабилизиране на пазара на вино и осигуряване на справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност. Либерализацията на правата на засаждане ще доведе до значителни промени в лозаро-винарските райони и масовото изселване от селските райони, във връзка с което България подкрепя предложението системата от права на засаждане да продължи да се прилага и след 2015 г.