30 млн. лв за паметници на културата

Финансиране от 30 млн. лв., осигурени по линия на Оперативна програма "Регионално развитие" ще отиде за възстановяване, консервация, опазване и реставрация на осем паметника на културата. Средствата са в рамките на схемата "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма".

Обектите, които ще получат безвъзмездна помощ са Националният историко-археологически резерват "Плиска", Историко-археологическия резерват "Николопис ад Иструм", Раннохристиянската базилика "Червената църква" край Перущица, Историческия резерват Трапезица в гр. Велико Търново, "Кръстатата казарма" в Видин, Могилата Шушманец, Римската крепост "Сексагинта Приста" и за Античния културно-комуникационен комплекс "Сердика".

Facebook comments