fbpx 3G телефоните ще стават все по-достъпни за клиента | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

3G телефоните ще стават все по-достъпни за клиента

През май 2005 г. трите GSM-оператори - Мобилтел, Globul и БТК получиха 20-годишни лицензи за мобилни мрежи от трето поколение (3G). Това ще позволи на клиентите им още през 2006 г. да използват непознати до момента услуги на телекомуникационния пазар у нас - провеждане на видеотелефонни разговори, пренос на данни чрез мобилен телефон с много висока скорост и др.
За предимствата на новата технология, за това какво я различава от GSM услугата, разказва Евгени Стоянов, директор "Радио и пренос" в Globul.

Г-н Стоянов, какво представлява 3G?
- 3G е абревиатура от английския израз Third Generation Networks или преведено на български - “мрежи от трето поколение". Мобилните мрежи от първо поколение бяха аналоговите мобифони, от второ са GSM-ите, а пълното наименование на мобилната телекомуникационна технология на третото поколение е UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). В същността си 3G е нов тип платформа, позволяваща предлагането на непознати досега на пазара услуги. Такива са мобилните видеотелефонни разговори, високоскоростен интернет и пренос на данни чрез мобилен телефон (обикновено със скорост около 128 kbs и повече), мултимедийни приложения (напр. видео) и пр.

Кои са предимствата на технологията и с какво ще улесни работата на онези, които я използват?
- Освен казаното, тази нова технология осигурява по-високо качество на обикновените гласови телефонни разговори. Нейно предимство е и по-големият капацитет на мрежата, т.е. потенциал за нарастване на броя абонати и телефонния трафик, генериран от тях. От друга страна, тя ще даде на клиентите на мобилните оператори възможността да ползват споменатите вече качествено нови услуги. Абонатът ще може да вижда събеседника си, докато разговаря с него по телефона, дори да се намира и на другия край на планетата. Той ще има връзка с напълно приемлива за практически приложения скорост, независимо от местонахождението си до интернет, електронна поща или корпоративен сървър. Ако за прочитане на електронната поща през съществуващата мрежа на абоната сега са необходими няколко минути, то през 3G това ще става за не повече от минута.
Не са за пренебрегване и някои съпътстващи услуги, чието ползване става много по-удобно при бърза връзка. Такива са, например, навигация в реално време, информация за налични търговски обекти, забележителности в близост до местонахождението на абоната, мобилно електронно банкиране, мобилна електронна търговия и
други.

Към какъв тип потребители е насочена 3G?
- Първоначално технологията ще е насочена към бизнес абонатите, за които всички тези услуги са жизнено важни. Популярността сред широката потребителска база ще дойде в по-късен етап.

Какво ще струва на клиента тази услуга?
Ясно е, че ще е по-скъпа от GSM.

- Цената има два основни компонента. Първият е цената на 3G мобилния телефон. Вследствие на увеличаващата се популярност и потребление на услугата в световен мащаб, нараства и обемът на производство на такива мобилни телефони. Това означава, че те стават по-добри и по-достъпни като цена. В момента се предлагат 3G телефони на стойност, напълно съизмерима с тази на GSM телефоните от по-висок клас.
Вторият ценови компонент е месечната сметка. Тя зависи в голяма степен от това кои точно услуги ще ползва абонатът и, разбира се, в какъв обем. Преносът на данни по принцип заема много повече ресурси на мобилната мрежа, отколкото обикновената гласова услуга, например, и следователно ще струва повече. Но мисля, че месечната сметка на един бизнес абонат няма да надвишава значително сегашната му.

Кога компанията ви планира предлагане 3G услугата у нас?
- Догодина, вече сме започнали подготвителна преконфигурация на съществуващата мрежа, на инфраструктурата, която смятаме да използваме до голяма степен, за да спестим време и инвестиции. В напреднал стадий сме на избор на доставчиците на телекомуникационното оборудване. Това е изключително важен процес, за да можем да предложим на нашите клиенти качествена услуга на разумна цена.