fbpx Социалните мрежи стават място за киберпрестъпления | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Социалните мрежи стават място за киберпрестъпления

Вече едва ли си представяме животът без интернет. Но за всяко положително действие има и противодействие. Не закъсняха киберпрестъпланията, които нанасят всяка години огромни щети. В деня на Интернет (7.02) Майкрософт представи резултатите от проучване за безопасност в онлайн пространството. Според него 78% от анкетираните имат основни знания и инструменти за онлайн защита, но не знаят как да се защитят срещу киберпрестъпления, които разчитат на измама като фишинг( изпращане на добронамерени съобщения с цел получаване на важни данни), кражба на самоличност или пари.

Резултатите се базират на Индекса за компютърна безопасност на Майкрософт (MCSI) като общия и най-висок сбор от точки на MCSI е 100. Оказва се, че средния MCSI резултат на 27-те страни е 44. Новото е, че той показва промяна от софтуер (програмно) базирани заплахи към потенциални заплахи в социалните мрежи. Според проучването, въпреки използването на антивирусен софтуер и пароли от много голям брой от потребителите, е необходима допълнителна информация и обучения за наличните инструменти и механизми за защита в онлайн пространството. Те могат да помогнат за по-добра информираност и съответно по-добра защита срещу евентуални заплахи и измами в социалните мрежи, които заблуждават потребителите с цел кражба на лични данни или самоличност.

Според проучването, 56% от анкетираните не се наясно как да се предпазят от кражба на самоличност, а 73% не се информират за това какви са най-новите начини за защита на тяхната репутация онлайн. Проучването MCSI показва, че потребителите предприемат мерки основно за гарантиране на безопасна работа с компютър и за борба с технически рискове и заплахи, с които най-често се сблъскват, сред които електронна поща от непознат подател, вируси и шпионски софтуер. 85% от анкетираните инсталират антивируснен софтуер за защита от зловреден и шпионски софтуер.

В същото време кберпрестъпниците стават все по-изобретателни. Изследването сочи, че много потребители са потенциално уязвими на социални атаки и не вземат предпазни мерки за защита срещу киберпрестъпници, които използват измама с цел кражба на пари и лични данни. Така например, едва половината от хората променят настройките си за поверителност в социалните мрежи, за да ограничат какви данни споделят, и едва 29% заявяват, че използват филтри за фишинг и сърфиране в интернет.

Над половината (57%) от анкетираните заявяват, че актуализират софтуера си и/или са включили автоматични актуализации. Над една трета (39%) от анкетираните не се образоват как да защитят онлайн репутацията си или да предотвратят и коригират кражба на самоличност. 61% са създали пароли с големи и малки букви, цифри и символи. Над половината (51%) заявяват, че превеждат пари само на уважавани сайтове. Едва 18% са инсталирали софтуер против вируси и шпионски програми на мобилните си телефони.
Индексът показва, че по-младите възрастови групи са запознати със заплахите в социалните мрежи. Над две трети от 14-24 годишните са променили настройките за поверителност в социалните мрежи, за да ограничат информацията, която споделят. Това е два пъти повече в сравнение с (34%) от 45-59-годишните. 30-44-годишните са с най-висок резултат по отношение на инсталирането на софтуер против вируси, зловредни и шпионски програми на своите компютри и/или лаптопи, като 87% твърдят, че са направили това. 61% от тях са заявили също, че актуализират софтуера си и/или са включили автоматичните актуализации. Като цяло жените са по-безотговорни към тази си защита.

Едни от най-лесно атакуваните в интернет са децата. Затова повече от 600 служители на Майкрософт от 20 европейски държави имат за цел да обучат близо 100 000 деца, учители и родители как да се осигури ефективна защита на децата в интернет.