fbpx Внедряване на ERP система за управление на бизнеса в малки фирми – възможно ли е? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Внедряване на ERP система за управление на бизнеса в малки фирми – възможно ли е?

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компаниите, без значение от тяхната големина и икономически сектор. Те обаче имат сериозно финансово изражение, което често не е по симите на една по-малка фирма, с персонал от няколко души. Следвайки своята политика да доведе предимствата на ERP софтуера до възможностите на целия спектър от фирми – от най-големите, до най-малките, българската ЕRP компания Алое Ко (един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с 16 годишен опит), която вече има практика във внедряването в различни по големина компании, дава няколко полезни съвета за ползите. Ето какво споделя Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Най-голямата полза, за една малка фирма е, че създава предпоставки за бърз растеж. Много често собствениците на малък бизнес страдат от липса на изградена бизнес система, която да може да се мултиплицира без тяхно участие, осигурявайки ръст. Техните компании почти винаги зависят от няколко важни служители (често това са самите собственици), които с развитието на бизнеса стават все по-натоварени. Липсва ноухау как да се управлява растежът и да се превърне бизнесът в работеща система. С внедряването на ERP тази бизнес система се въвежда на готово и фирмата на практика преминава на друго ниво от съществуването си, в което тя може да се разширява значително по-бързо. Новите работни навици, които софтуерът за управление на бизнеса създава в служителите и мениджмънта също оптимизират работата, спестяват много време и повишават производителността на целия екип.

ERP системата променя правилата на играта за малките фирми и в много отношения ги превръща в конкуренти на големите компании от техните браншове. Те разполагат със същите мощни инструменти за отчетност, за управление на хората, финансите, доставките и продажбите и често това им позволява да навлизат успешно в територията на конкуренти със значително по-големи активи и обороти.

В ценово отношение вече има достъпни версии на ERP системи. Когато става въпрос за цялостната цена на проекта, включваща и заплащане за внедряването на решението, обаче е много важно, клиентът да отдели ресурс за малко предварителна подготовка. Малките фирми най-често нямат ИТ отдел или дори администратор на постоянна работа и досегашната ни практика при такива проекти показва, че те обикновено ангажират нашите консултанти за различни дейности по поддръжка, които не са пряко свързани с внедряването на ERP системата. И тъй като клиентите плащат по внедряване на база изразходените часове, се получава парадоксалната ситуация - понякога самото внедряване струва по-скъпо, отколкото при по-големи компании с налични ИТ отдели. В такъв случай предварителната подготовка на фирмената информационна инфраструктура би могла да спести усилия и финансов ресурс при внедряването на ERP системата.

Друг важен аспект, който може да е решаващ за ERP проектите в малки фирми, е заетостта на техните мениджъри. Те не са по-заангажирани от тези на големите корпорации, но в много по-голяма степен са обвързани с всички детайли около основната дейност на компанията. Често те са и най-добрите специалисти в сферата, в която работи една малка фирма и екипът не може да се лиши от услугите им. Същевременно без активното участие на мениджмънта, внедряването на един ERP проект няма да е толкова успешно, а понякога може да постави под въпрос успеха на цялото начинание. Затова е нужно мениджърите да участват активно в процеса по внедряване. Инвестираното време ще струва многократно, след като ERP-то заработи и започне да променя начина, по който целия екип осъществява задачите, като оптимизира ресурсите на компанията“