fbpx Централизирана система ще се бори срещу пране на пари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Централизирана система ще се бори срещу пране на пари

Централизирана система ще се бори срещу пране на пари

Иновативно решение срещу пране на пари в страните от Югоизточна Европа внедрява Принтек груп, водеща компания в областта на решенията за автоматизирани транзакции заедно с TONBELLER AG, водещ доставчик на решения срещу финансови престъпления. То осигурява възможност на банките, застрахователните дружества и на други компании, предлагащи финансови услуги, да контролират защитата и да усъвършенстват стратегиите си срещу финансови престъпления. Това, от своя страна, съдейства за спазването на нормативната уредба и по този начин за управлението на регулаторните, репутационни и финансови рискове.

„Тази централизирана система дава възможност на подразделенията във финансовите институции да работят в съответствие с нормативните изисквания, прилагайки интегриран подход при мониторинга на финансови престъпления на местно и централно равнище. Цялостното решение е с разширена функционалност, например, осъществяване на съответствие при SWIFT известията в реално време, класификация на клиентите по финансови и операционни рискове, мониторинг на транзакционното поведение на клиента (профайлинг), създаване и мониторинг на сценарии и предупреждения при евентуално пране на пари, електронно попълване на доклад за подозрителни дейности (SAR) и други” – отбеляза Кристиан Робърт Дрешър, представител на компанията TONBELLER.

Alpha Bank Гърция вече въведе новата система срещу пране на пари, чиято основна функционалност е да защитава активите на Групата и репутацията на банката в Югоизточна Европа в това число и в България

Потребностите от подобен тип решения в страните от Югоизточна Европа и по света е свързана с факта, че финансовите престъпления като прането на пари и финансирането на международния тероризъм поставят сериозни заплахи пред интегритета на финансовите институции и стабилността на финансовата система. Финансовите престъпления се развиват непрекъснато, тъй като постоянно се търсят нови начини за заобикаляне на все по-усъвършенстваните техники за превенция. Отговорните подразделения във финансовите институции изразходват много време и усилия за прилагането на различни регулации и установяването на подходи за откриване и избягване на тези нови тенденции във финансовите престъпления.