fbpx С 65% се забавят иновациите с AI в компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

С 65% се забавят иновациите с AI в компаниите

Най-сериозна пречка за дигитална трансформация в компаниите е разминаването между квалификацията на служителите и постоянно нарастващият темп на иновациите. Близо две трети (62%) от организациите посочват, че не притежават достатъчни умения за работа с изкуствен интелект (AI), докато в същото време 41% от организациите изпитват затруднение в намирането на квалифицирани служители с опит и знания в AI. Това показва проучване на SoftwareOne, световен доставчик на софтуерни и облачни решения.

Недостигът на умения за работа с облачни технологии е увеличил натоварването на служителите (62% от респондентите) и е довел до значителни последствия, в това число професионално прегряване (burnout) и увеличено текучество. Близо една четвърт от глобалните ИТ мениджъри (23%) обмислят да напуснат работа именно заради този недостиг, а едновременно с това за 84% от компаниите задържането на ИТ талантите се превръща в значително предизвикателство.

Проблемите със задържането на талантите в компаниите допълнително се нагнетяват от конфликтите в екипите. 34% от анкетираните сочат липсата на умения за работа с облачни технологии за причина за напрежение между тях и прекия ръководител, а 42% го възприемат за повод за конфликти в екипа. Всеки пети (22%) от анкетираните споделя, че не се чувства комфортно да поиска допълнително обучение, за да повиши компетенциите си.

„Бързият напредък в AI и генеративния AI създават вълнуващи перспективи за компаниите по цял свят, но когато говорим за екипите, организациите седят върху бомба със закъснител, ако не повишат квалификацията и уменията на служителите си, за да реализират потенциала на AI“, споделя Браян Дъфи, главен изпълнителен директор на SoftwareOne. „Изследването ни сочи, че огромна част от организациите планират да повишат способностите на своите ИТ екипи, за да ускорят внедряването на AI и имплементирането на облачни технологии. Като поставят хората в центъра и демонстрират ползите от иновациите за техните роли в организацията, компаниите могат да изградят подкрепяща и позитивна среда, която помага за задържането на кадрите, повишава продуктивността и прави работата по-смислена.“

„Ускореното развитие на новите технологии налага компаниите да работят приоритетно в няколко направления – наемане и развиване на нови таланти, задържане на настоящия екип с обучения и интересни проекти, преквалификация. За нас България е хъб за иновации в облачните технологии и технологичните услуги, имаме отлично подготвен екип, който работи с български и международни клиенти в сферата на дигиталната трансформация и AI“, споделя Кирил Изов, директор бизнес и технологични услуги за Западна, Централна и Източна Европа в SoftwareOne.