fbpx 50 млн. евро за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност”. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

50 млн. евро за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност”.

Стратира втората процедура по ОП „Конкурентоспособност”. По нея фирмите могат да разчитат на безвъзмездно финансиране в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лв.). Проекти се набират до 10 август.
Насоките за кандидатстване вече се публикуват едновременно с отварянето на процедурата. Това е една от промените, предприета от екипа на МИЕТ, която цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на европейските структурни фондове.
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg