fbpx 50 млн. евро за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност”. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

50 млн. евро за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност”.

50 млн. евро за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност”.

Стратира втората процедура по ОП „Конкурентоспособност”. По нея фирмите могат да разчитат на безвъзмездно финансиране в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лв.). Проекти се набират до 10 август.
Насоките за кандидатстване вече се публикуват едновременно с отварянето на процедурата. Това е една от промените, предприета от екипа на МИЕТ, която цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на европейските структурни фондове.
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg