fbpx 5,2% ръст в износа на продукция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

5,2% ръст в износа на продукция

Българският бизнес трябва да търси форми на обединение, за да може да е конкурентоспособен на външните пазари. Tова заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на конференцията „Made in Bulgaria - предимство или недостатък“, организирана от сайта exporter.bg., под патронажа на Министерството на икономиката и с подкрепата на Националния статистически институт (НСИ) и генерален спонсор СИБАНК.

Правителството, НСИ, застрахователи, банкери, представители на малкия и среден бизнес потърсиха заедно отговорите на въпросите, как разпознаваемостта на българските експортни стоки и тяхната реализация на външните пазари, са пряко и косвено повлияни от имиджа на нашата държава. Натрупа ли самочувствие българският износител, кои са факторите за подобряване имиджа на родните стоки и има ли интегрирана политика за подобряване конкурентоспособността на българските предприятия.

Делът на малките и средни предприятия в износа на България е нараснал и е достигнал 45,4%. През 2015 г. България е изнесла продукция за 45,5 млрд. лв., което е ръст от 5,2%, като основният пазар са страните от Европейския съюз. Традиционно добрите ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС. Износът ни към трети страни е най-голям в Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация и Македония. От страните извън ЕС с нарастващ износ за периода 2011 - 2015 г. е Египет, която се нарежда на 7-мо място в тази група.

Основният износ е на стоките на индустрията, като през 2015 г. делът им нараства до 91.7%. На селскостопанската продукция, риба и рибни изделия се падат едва 7,4%, а на услугите – 0,7%.

Участници и гости в конференцията бяха единодушни, че българските стоки имат потенциал и могат да бъдат конкурентни на международните пазари. Родните производители трябва да се фокусират върху производството на стоки с добавена стойност и да се конкурират не на база цена, а на база качество. И ако могат да отговорят на изискванията за количество, ритмичност на доставките и гаранции за постоянно качество, те ще успеят да възвърнат традиционните си позиции на тези добри пазари.

Бизнесът се обедини около мнението, че подобряването имиджа на страната ни е национална цел и е необходимо да се организира системна и координирана държавна политика в дългосрочен план. Държавата трябва да демонстрира непрекъснато и неотклонно чрез политиката си, че заслужава репутацията, която желае.