fbpx 7 стъпки за успешна миграция на корпоративния център за данни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

7 стъпки за успешна миграция на корпоративния център за данни

Разполагането на корпоративен център за данни на дадена компания в изграден специално за целта център за колокация предлага значително по-голяма ефективност, надеждност и сигурност. Тази стъпка предоставя също така нови възможности организацията да стане част от екосистема от свързани партньори и доставчици на услуги.

„Ако вашият бизнес планира да изнесе разположения на място в организацията център за данни към специално изграден център, предлагащ колокация, една от най-важните предпоставки за успех е провеждането на правилна миграция. Това ще ви гарантира избягване на непланиран принудителен престой, както и на ненужни разходи и ще ви позволи да постигнете висока степен на сигурност, мащабируемост и резервираност“, съветва д-р Томас Велингер, мениджър „Центрове за данни“ в R&M.

Глобалният швейцарски производител на системи за свързаност за високопроизводителни мрежови инфраструктури R&M анонсира практическо ръководство за успешна миграция на корпоративни центрове за данни към център за колокация. Наръчникът цели да помогне на средни и големи организации в процеса на планиране, определяне на спецификациите на физическата инфраструктура и дефиниране на стратегическите аспекти, с които трябва да се съобразят компаниите преди практическото осъществяване на миграцията. Наръчникът е предназначен за ИТ директори, мениджъри на центрове за данни, фасилити мениджъри.

Наръчникът е разделен в седем глави, покриващи следните важни теми:

- Определяне на изискванията и планиране на проекта: организиране на екипите, включени в реализацията на проекта по миграция, и дефиниране на ИТ изискванията.

- Опис на активите и приложенията: дефиниране на обхвата, размера и времето на миграцията, какво е необходимо при разполагането на активите и автоматизиране на процеса на инвентаризация.

- Подготовка на задание и запитване за предложение: подготовка и изпращане на заявка за оферта към потенциални партньори – центрове за колокация.

- Планиране на нова инфраструктура: преглед на площта на колокацията/пространството и архитектурата, както и проектиране на връзките.

- Задачи преди миграцията: създаване на ежедневен график за членовете на екипа, работещ по процеса на миграция, включително подготовка за инсталиране и конфигуриране на инфраструктурата.

- Реализиране на миграцията: планиране и реална миграция на инфраструктурата, данните и приложенията.

- Процеси след миграцията: включва всички последващи етапи - от тестване и одит до усвояване на управлението на инфраструктурата на центъра за данни.

Наръчникът може да бъде свален безплатно от https://sites.rdm.com/colocation-migration-handbook