fbpx 9 основни сфери, в които IoT може да донесе ползи от неговото използване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

9 основни сфери, в които IoT може да донесе ползи от неговото използване

 

Чрез своята възможност за смесване на дигиталния и реалния свят, „интернетът на нещата” (Internet of things или IoT) разширява значително обхвата на информационните технологии и им позволява да влияят директно на всичко около нас
Безброй много възможности произтичат от възможността да се наблюдават и контролират нещата в реалния свят чрез дигиталните технологии. Те могат да ни позволят драстично да подобрим здравеопазването, организацията и функционирането на градовете и обществото, в което живеем. В същото време IoT дава възможност за изграждане на съвсем нови бизнес модели и автоматизации на компаниите.

Къде всъщност са реалните ползи от използване на IoT за обществото?

Консултантската компания McKinsey определя 9 основни сфери, в които IoT може да донесе ползи от неговото използване.

Човек

Има две основни приложения на IoT при хората. Първото е свързано със здравето, а второто - с повишаването на човешката производителност, включително и на работното място. IoT може да помогне на здравеопазването чрез използването на устройства, които непрекъснато да наблюдават показателите на пациентите и да следят дали се спазва предписаната терапия. Това би спестило средствата за болнично лечение, като в същото време би подобрило качеството на живот на пациентите. Пример за повишена производителност е използването на очила за добавена реалност, които се използват за обучение или пък дават детайлни инструкции при извършването на сложни ремонтни дейности.

Дом

приложението на IoT тук е основно свързано с автоматизацията на дома. Включването например на отоплението или охлаждането точно преди да се приберем от работа, ни гарантира комфорт, като в същото време спестява и разходи. Също така домът ни може да разбере кога сме заспали и да изключи ненужните уреди и да настрои температура, подходяща за сън. IoT може да се използва и в системата за сигурност - например анализиране на данните от камерите и сигнализиране при опасност.

Превознo средствo

„Интернет на нещата” ще има все по-голямо въздействие върху начина, по който се използват превозни средства - автомобили, влакове, камиони, дори самолети. IoT могат да подобрят начина, по който се обслужват, поддържат и проектират превозните средства. Например същите типове сензори, които вече се използват в двигателя на автомобила, могат да се използват и за диагностика на работата на автомобила и да сигнализират за предстоящи проблеми и нужда от сервизна дейност. Това е много по-рентабилно от периодичната поддръжка или ремонт след вече настъпила повреда.

Офис

ключовите предимства на използването на „интернет на нещата” в офиса са в областта на сигурността и енергийната ефективност, както и в дома. Чрез използването на цифрови охранителни камери с усъвършенствани възможности за разпознаване на изображения, операторите на офис сгради могат да наблюдават дейността, без да изискват охраната да патрулира или непрекъснато да наблюдава видео камерите. IoT може сам да “разбере” какво снима камерата и да прецени дали да алармира

Търговия

През последните години продажбите на дребно търпят значителни промени, дължащи се на въвеждането на информационни технологии и повишаването на онлайн пазаруването. „Интернет на нещата” има потенциалът да предизвика още по-големи смущения на пазара, но също така може да предостави и инструментите, с които търговците да съществуват съвместно с онлайн магазините. Скоро например Amazon откри изключително иновативни физически магазини, където използват IoT вместо персонал на каса или щандове. Потребителите влизат в магазините, взимат каквото им е необходимо и излизат без да чакат на никакви опашки, а сумата за покупките се изтегля автоматично от картата на клиента, при напускане на магазина. Производство „Интернет на нещата” вече играе важна роля в следващата фаза автоматизация, която е наречена Индустрия 4.0. Този термин описва пълната дигитализация на производствените процеси, съчетавайки дигиталния и реалния свят в предприятието. Определящ аспект на Индустрия 4.0 е способността да се наблюдават и контролират всички инструменти за производство и да се използват събраните данни за подобряване на производителността. Това поставя технологията на IoT в сърцето на нова вълна от иновации, която, подобно на парния двигател и електричеството, ще доведе до невероятни промени в производителността.

Работна площадка (добивна промишленост и строителство)

В добивната промишленост самоуправляемите превозни средства могат да допринесат за рационализиране на операциите и намаляване на разходите. Както и при превозните средства, използвайки сензори за наблюдение на състоянието на машините, компаниите могат да преминат към поддръжка при необходимост, вместо регулярна поддръжка или ремонт при повреда.

Град

Градовете могат да се възползват от „Интернет на нещата” в четири направления: транспорт, обществена безопасност и здраве, управление на ресурсите и доставка на услуги. Транспортът например има голям икономически потенциал в използването на интернет на нещата, който би могъл да адаптира графика за пътуване въз основа на действителните данни за проследяване на обществените транспортни системи. IoT може също да се използва за подобряване качеството на въздуха и водата. Датчици могат да следят за настъпването на течове или аварии по електроподаването, което ще съдейства за по-бързото отстраняване на проблемите и по-малко загуби.

Транспорт

„Интернет на нещата” има значително поле за иновации както при пътническите превози, така и при товарните. Например с IoT могат да се оптимизират маршрутите на кораби, самолети или влакове като се използват реални данни, изпращани от IoT сензори. Също така може да се подобри проследяването на контейнери и пратки, като значително да се намалят техните забавяния или загуби. Във Великобритания пък вече има стартиран проект, който използва „интернет на нещата”, за да следи за състоянието на влаковите релси. „Интернет на нещата” позволява физическите активи да станат елементи на информационната система, чрез възможност за следене, изчисляване, свързване и сътрудничество по нови начини. IoT ще задвижи нови бизнес модели между клиенти и доставчици. Например с възможността да следят изработваното от машините, които използват клиентите им, производителите на промишлено оборудване могат вместо да продават машините, да ги отдават под наем на база реалната употреба. Данните от сензорите ще показват на производителя колко се използва машината, което ще позволи на производителя да фактурира в зависимост от използването. Сервизът и поддръжката също могат да бъдат включени в часовата ставка или всички услуги могат да бъдат предоставени в рамките на годишен договор. Услугата може да включва периодични ъпгрейди и обновявания. Този подход “като услуга” (As a Service) ще създаде по-близка връзка между доставчик и клиент, която ще затрудни навлизането на конкурентна фирма.

Бизнес потребителите на IoT ще трябва да променят своите системи и организации, за да се възползват максимално от „интернет на нещата”. Те ще трябва да инвестират както в технологии, така и в умения, процеси и работна култура.

Предприятията, които не успеят да направят това, вероятно ще застанат зад конкурентите си, които успеят. „Интернетът на нещата” има потенциала да трансформира не само бизнеса, но и голяма част от обществените услуги. За да се случи това обаче, трябва да сме готови да експериментираме и да прилагаме новите технологии. Те могат да ни помогнат да подобрим конкурентоспособността и качеството на живота, но не могат сами да намерят своето място. Технологиите са налични, но за да се възползваме максимално от тях, имаме остра нужда от въображение и смелост за тяхното прилагане в различни сфери от нашия живот.