fbpx Новото предизвикателство пред ИТ мениджърите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новото предизвикателство пред ИТ мениджърите

С технологиите, станали неизменна част от ефективността на всеки бизнес, намирането на баланс между максимална продуктивност и оптимизация на разходите се превръща във все по-наболял проблем за голяма част от ИТ мениджърите. Ефективността на бизнес процесите е също толкова важна, колкото и защитата, която компаниите имат срещу заплахи от различно естество като хакерски атаки, загуба на данни, зловреден софтуер и други. Специалистите по информационни технологии, които традиционно отговарят за разнообразен набор от устройства, платформи, приложения и мрежи, следва да осигурят на малкия и среден бизнес устойчиви решения, които предлагат комбинация от софтуерни и облачно-базирани инструменти за управление заедно с разнообразен хардуер.

По данни на Gartner, ИТ разходите за сигурност в световен мащаб са достигнали $75 млрд. през 2015 г. като се предвижда ръст до $170 млрд. към 2020 г. според SSP Blue. Подобен тренд ясно демонстрира опасенията на ИТ мениджърите и важността, която те отдават на сигурността. Инвестициите, които компаниите правят, следва да бъдат обмислени и разумни, като осигуряват необходимия баланс между сигурност и функционалност в комбинация с обучение на служителите и предоставяне на ефективни инструменти за управление на мобилните устройства от страна на ИТ отдела.

Първата линия на защита

Изборът на правилен хардуер изпълнява ролята на защитна бариера за служителите. Мобилността е ключов аспект за всеки съвременен бизнес, а потребителите могат да избират между широк набор от устройства, които често могат да се превърнат в слабото звено по отношение на сигурността, поради което е важно да се внедряват такива с вградена защита и инструменти за отдалечен контрол.

В ерата на огромни масиви от информация е задължително централизираните файлове, съдържащи чувствителна информация, да имат ограничения на достъпа, както и възможност за дистанционно управление на вградения софтуер за изтриване на данни и проследяване на местоположение в случай, че устройството бъде откраднато или загубено. На ниво служители, което също така е слабото звено по отношение на достъп до пароли и хакерски атаки, правилното обучение на персонала е от изключително значение. Редовната смяна на паролите, както и поддържането на определено ниво на тяхната сложност, е един абсолютен минимум.

Допълнителната сигурност на устройствата на тази първа линия на защита се предоставя от наличието на собствен BIOS, с какъвто например разполага Portégé Z30 на Toshiba, както и TPM модул за криптиране на данни и опции за сигурен логин.

Отдалечено управление на сигурността

По прогнозни данни необходимостта от услуги за разработване на мобилни приложения до 2018 г. ще расте минимум пет пъти по-бързо от вътрешния капацитет на ИТ отделите да ги предоставят. Това ще доведе до потенциални рискове като следствие от стремежа на служителите да намерят най-лесното за работа, а не най-сигурното приложение1.

Благодарение на инструментите за отдалечено управление като услугата на Toshiba Device Access Control ИТ отделът има постоянен достъп до крайните устройства, с който осигурява актуализации и проверки за съответствие с изискванията за сигурност, в това число и на всички налични приложения, дори когато устройствата са изключени и без значение от тяхното местоположение. По този начин ИТ мениджърите могат да делегират на определени ключови позиции ексклузивен достъп до одобрени приложения като едновременно с това поддържат сигурна и защитена среда на работа.

Умело балансиран подход

Няма съмнение, че пробивът в защитата и неправомерният достъп до информация може да причини значителни финансови и имиджови проблеми на всяка компания и да нанесе дълготрайни щети. С оглед на огромния масив от електронно съхранявани данни, до които служителите имат възможност за достъп, управлението на крайните устройства е от ключово значение за успешното внедряване на нови дигитални технологии. С правилните устройства бизнесът може да имплементира всичко в една сигурна и защитена технологична среда, без да жертва продуктивността на своите служители.