fbpx 90% от богатството на българите е в депозити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

90% от богатството на българите е в депозити

90% от богатството на българите е в депозити

За последните 5 години европейските високодоходни облигации имат доходност от 24% на година. Облигациите на развиващите се пазари пък за 10 години са реализирали годишна възвръщаемост от 5.64%. А за 11 години американските стратегически облигации са реализирали доходност от 6.12%, коментира Явор Ачев, мениджър за България на Pioneer Investments.

„Историческите данни показват, че всички икономически и финансови кризи в света в дългосрочен план се преодоляват. Доказано е, че при криза и нестабилност на пазарите лихвите падат, а облигациите се вдигат, и обратно. Затова е важно средствата да се диверсифицират”, допълна той.

Близо 90% от богатството на населението в България е инвестирано в депозити. В същото време вложенията в инвестиционни продукти като застраховки живот, доброволни пенсионни фондове, взаимни фондове и други са почти незабележими. За сравнение в САЩ само около 20% от богатството на населението е вложено в депозити, 37% са инвестирани в акции, 13.5% - в недвижими имоти, а 18.7% - в инструменти с фиксиран доход.