fbpx 932 лв.общ среден доход на лице | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

932 лв.общ среден доход на лице

По данни от Националния статистически институт, общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на годината е 932 лв. и спрямо същото тримесечие на 2009 г. намалява с 2.2%. Основната част от този доход се формира от получаваната работна заплата и пенсии. При пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за предходни периоди от време, а при работната заплата се регистрира относително и номинално намаление. Това съобщиха от Националния статистически институт.

На първо място в структурата на общия доход продължава да бъде работната заплата, като основен източник на доход за домакинствата. През третото тримесечие на 2010 г. тя е 467 лв. средно на лице от домакинството, което е с 4.3% по-малко спрямо същото тримесечие на миналата година.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 2.1 процентни пункта и съставлява 30.5% от него. През третото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 4.9%, достигайки 284 лв. средно на лице от домакинство.