Активност на ипотечния пазар през януари

Активност на ипотечния пазар през януари

Позитивни тенденции очертаха пазара на ипотечни кредити още в началото на 2012 година. Макар по традиция януари да е относително неактивен, първият месец на настоящата година демонстрира необичайно активизиране на ипотечния пазар, сочи проучване на консултантската компания КредитЦентър.

„Обикновено през януари хората не са много активни в сключването на сделки за покупка на имот с кредит. Този януари обаче е най-активният за последните 3 години”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Активността се дължи на много и различни фактори, но основните са увеличеното търсене на имоти, по-добрите условия по кредитите и стабилизираната пазарна среда у нас”, допълва Тошев.

През януари банките удължиха промоционалните си кампании, започнали през изминалата година, което трайно задържа интереса на кредитополучателите. Опитът, натрупан от потребителите в трудните времена, ги прави много по-прагматични и ги кара добре да преценяват възможностите си и да задлъжняват толкова, колкото наистина могат да си позволят, без да излагат на риск семейните финанси. Този баланс прозира в липсата на резки промени и колебания в поведението на потребителите и пазарът на ипотечни заеми следва значително по-плавна линия.

Случващото се в Европа даде на българските кредитополучатели разнопосочни сигнали, което ги накара да бъдат изключително предпазливи за наличните си пари. От една страна, несигурността, идваща от Запад, накара хората да потърсят сигурна инвестиция за спестяванията си. Затова и голяма част от тях решиха да пристъпят към покупка на имот, в който да вложат по-голямата част от заделените си средства. Затова и през януари станахме свидетели на растящ брой сделки, финансирани със повече собствени средства и с малки по размер ипотечни кредити. Това е и причината средният размер на изтеглените заеми в първия месец от годината да е сравнително малък в сравнение с предходните месеци. От друга страна, стремежът към покупка на имот увеличи значително запитванията за ипотечни заеми.

Започва да се оформя и нова за пазара тенденция. Увеличават се потребителите, които решават да изтеглят ипотечния си заем в българска валута. Това обуславя и януарския ръст в кредитите, изтеглени в лева. Докато обикновено съотношението евро/лева на изтеглените с КрeдитЦентър заеми е в полза на еврото с над 90 на сто, то през първия месец на 2012 г. левовите кредити вече представляват 14% от всички.

Facebook коментари