fbpx Австрия – мода в конгресния туризъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Австрия – мода в конгресния туризъм

Австрия – мода в конгресния туризъм

 

 


 

Австрия е разположена в южната част на Централна Европа на 83 858 кв. км. Тя обхваща Източните Алпи, които заемат две трети от територията й, и региона около р. Дунав. Страната е федерална република и се състои от 9 независими провинции - Виена, Долна Австрия, Горна Австрия, Бургенланд, Щирия, Залцбург, Каринтия, Тирол, Форарберг. Населението наброява 8 184 691 души, като 98 % от тях са немско говорящи.

В сърцето на Европа, на кръстопът между значими икономически и културни центрове на Стария континент, се намира Австрия.
Известна с дълга и наситена със събития история, днес страната е стабилна и просперираща. Светът я познава като държава с богато културно минало и настояще, красива природа, с динамична и иновативна икономика. Развитието на туризма и завидното културно наследство привличат хиляди гости в родината на Моцарт.
Австрия е и сред основните бизнес партньори на България. Страната е инвеститор №1 у нас за миналата година, като преките австрийски инвестиции до 2004 г. възлизат на 1,3 млрд. евро.

Икономика
С развитата си икономика и висок стандарт на живот, Австрия е тясно свързана с икономиките на другите държави в ЕС, особено с немската. Това е една силно индустриализирана страна, а секторът на услугите играе основна роля, като допринася за 66,9 % от БВП. Сред основните сектори в Австрия са строителството, машиностроенето, производството на автомобили и части за тях, хранително-вкусовата промишленост, метали, химикали, дървообработване, хартиената индустрия, комуникационно оборудване, туризъм.

 

Малките и средните предприятия работят предимно в производството
и търговията
От значение за икономиката на Австрия е индустрията на двигатели и скоростни кутии, като над 90 % от тях са предназначени за експорт. Страната произвежда 800 000 двигатели годишно за световноизвестни автомобилни компании.
Австрийската електрониката е синоним на качество в цял свят, особено в производството на микропроцесори и интегрирани системи в областта на самолетостроенето. Селското и горското стопанство представляват около 3 % от БВП на страната, докато секторът на производството - 35 на сто.
Едва 18 % от територията на Австрия е земеделска земя, 27 % са зелените площи и 47 % - гори. Само 5 на сто от населението е заето в селското и горското стопанство. Страната е богата на желязна руда, метали, минерали и разполага със собствени ресурси от нефт и природен газ. Австрия е източник №1 за хидроелектрическа енергия за страните от ЕС.
Австрийското занаятчийство е всеизвестно, особено ръчноизработените бижута, аксесоарите за дрехи, керамиката и стъкларството.

 

Туризмът привлича най-много чуждестранни капитали в сферата
на услугите
През 2003 г. в страната са регистрирани 118 млн. нощувки, от които 86,3 млн. са на чуждестранни туристи.
Австрия е сред предпочитаните дестинации за конгресен туризъм в света през изминалата 2004 г.
В класациите на Съюза на международните асоциации (UIA) и Международната асоциация за конгресен и бизнес туризъм (ICCA) Австрия е съответно девета и десета. Виена се нарежда сред водещите столици при организацията на конференции и конгреси. Тя заема второ място, като преди нея са само Париж (UIA) и
Барселона (ICCA).
Председателството на Австрия в ЕС през 2006 г.
ще даде възможност страната да покаже най-доброто, което предлага в областта на конгресния туризъм и да се утвърди като предпочитано място за организиране на събития от световно значение.

В средата на следващата година в Австрия ще се проведат 130 конгреса, конференции и уоркшопове.
Домакин на около 10 000 гости по време на председателството ще бъде столицата Виена със своите Redoute Halls в двореца Hofburg.
Очаква се да се проведат 12 срещи на високо европейско ниво в градове от други провинции като Вилач, Брегенц, Инсбрук, Бад Ишл, Залцбург, Грац, Айзенщат, Руст и Кремс.

Експорт
Австрия изнася продуктите си към пазарите на 150 държави. Около 2/3 от външната й търговия е със страните от ЕС. След падането на желязната завеса през 1989 г. експортът за Източна Европа се увеличава значително. През 2003 г. той се равнява на 14,5 млрд. евро,
а през 1988 г. е бил едва 2,5 млрд. евро. Около 1/3 от австрийските чуждестранни инвестиции са направени в източноевропейски страни-кандидатки за членство в Евросъюза.
Транспортният сектор в Австрия постепенно се превръща в ключов за комуникациите между отделните икономически райони в Европа.
Фактор с растящо значение е европейската енергийна транзитна мрежа (транспортът на нефт, природен газ и електричество) през Австрия.

Австрия и ЕС
Австрия е една от най-стабилните в икономическо отношение страни-членки в европейската общност. Присъединяването към ЕС през 1995 г. е от ключово значение за развитието на страната. Благодарение на местоположението и близостта си до новите европейски икономики, тя привлича много чужди инвестиции. Икономическият ръст в цяла Европа несъмнено се отразява и на този в Австрия - 0,7% през 2001 г., 1,4 на сто през 2002 г., 0,8% през 2003 г. и 1,9 на сто през 2004 г.
За да се справи с нарастващата конкуренция от страните-членки на ЕС, както и от държавите от Централна Европа, Австрия повишава конкурентоспособността на науката и технологиите, намалява държавния контрол от сектора на услугите и насърчава пазара на труда.
Предизвикателствата, които очакват страната в бъдеще са синхронизиране на икономическата политика с тази на страните от ЕС, особено в сферата на търговията, селското стопанство, регионалното развитие, данъчната и парична политики. Застаряването на населението, скъпото здравно и пенсионно осигуряване са сред основните проблеми в страната.

Двустранен стокообмен
Австрия е един от традиционните търговски и икономически партньори на България. Тя се нарежда на 13-то място в общия външно-търговски стокообмен на България. Виена заема 14-то място в износа и девето при вноса. В стокообмена на България с ЕС, Австрия е на седмо място.
Двустранните търговско-икономически отношения се уреждат на сравнително широка договорно-правна основа.
Най-важните споразумения в тази област са:

  • Европейско споразумение за асоцииране (1993 г.);
  • Спогодба за икономическо, промишлено, техническо и технологическо сътрудничество (1995 г.);
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (1997 г.);
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата
    (1985 г.);
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (1972 г.).

През 2002 г. българо-австрийският стокообмен бележи най-високата си стойност от 1990 г. насам. Това се отразява благоприятно за търговското салдо, което продължава да бъде отрицателно.
През 2003 г. България е изнасяла за Австрия предимно машини и апарати - 23,1%, неблагородни метали - 21,6%, текстилни материали - 19,7% и пластмасови изделия - 7,2%.
Вносът е бил под формата на машини и апарати - 28,6%, химически продукти - 15,3%, неблагородни метали - 12,2%, пластмасови изделия - 9,5%.
Общият размер на австрийските преки инвестиции в България за периода 1992 - 2003 г. е 537,4 млн. щатски долара, което поставя страната на четвърто място в класацията на чуждестранните инвеститори. През 2002 г. австрийските свежи пари у нас са 166 млн. щатски долара, а през 2003 г. - 69,4 млн. долара.

Австрийски инвестиции
в България:
- Телеком Аустрия - Мтел (2005 г.);
- Банк Аустриа Кредитанщалт - Банка HVB Bank Biohim ;
- Мениджмънт тръст холдинг - “Мобилком”;
- Кайндл/Кроношпан Груп - “Булес” -
Бургас;
- EUROBILLA - БИЛЛА България;
- Райфайзен Банк АД;
- OMV - бензиностанции;
- Кнауф ООД - “Гипс фазер” - Видин;
- Планзее Тицит - “Инструмент” -Габрово;
- Кирхендорфер групе - “Хемус” ;
- Шпорталм - Мадан.

Facebook коментари