fbpx Разширяването на ЕС от преди 10 години е положителен факт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разширяването на ЕС от преди 10 години е положителен факт

Преди десет години Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Естония, Латвия, Литва, Кипър и Малта се присъединиха към Европейския съюз (ЕС).

Въпреки, че това членство добави само 4.8% към общия БВП на ЕС, анализаторите на Райфайзен Рисърч го отчитат като положително. Делът на петте централноевропейски държави в общия БВП на ЕС нарасна от 4.2 % през 2004 г. до 5.7 % през 2013 г. Средният БВП на глава от населението (на база паритет на покупателната способност) в централноевропейски страни-членки в сравнение със средния за ЕС, е нараснал с 12 процентни пункта от 2004 г. насам.

Също така делът на региона на централноевропейски страни-членки в износа на ЕС на световния пазар се е повишил от 6.2 % през 2004 г. до 9.7 % през 2013 г. Други индикатори като ниските нива на безработицата, стабилните позиции на публичния дълг, относително стабилните рейтинги на държавите и развитието на банковия сектор също потвърждават високата степен на устойчивост през този цикъл в големите централноевропейски икономики и качеството на растежа в региона.

“Тъй като 80 % от регионалния БВП в централна Европа идва от Полша, Чехия и Словакия, скорошните икономически и политически сътресения в Унгария и Словения имаха сравнително слабо влияние върху цялостната история на успеха в региона. Предвид стабилните резултати, не е изненадващо, че финансовите пазари оценяват повечето страни от Централна Европа доста близо до така наречените „основни” страни от Еврозоната. Предвид казаното, 10-та годишнина от разширяването на ЕС в Централна Европа трябва да доведе до изоставяне на мисленето в посока на „разделение Изток-Запад” в рамките на ЕС”, обобщават анализаторите.