Банките контролират нивата на кредитния риск

Банките контролират нивата на кредитния риск

Динамичното развитие в банковия сектор и по-специално в кредитните отдели на банките е показател за процъфтяването на бизнеса у нас. Хрисимира Малчева, ръководител сектор “Развитие на продукти и програми за МСБ” към ОББ отговори на нашите въпроси, свързани с развитието на сектора.

Г-жо Малчева, достигнаха ли банките върха в своята активност при предлагането на кредити за МСБ?
- Все още не е достигнат пределът на възможности в предлагането на кредитни продукти за МСБ.
В момента почти всички банки на българския пазар осъзнават, че обслужването на сегмента носи добра рентабилност и в бизнес стратегиите им обслужването на сектора е приоритет. Това е в полза на фирмите, тъй като конкуренцията между банките води до предлагане на по-добри продукти и условия по тях, включително по-ниски лихви, такси и изисквания за обезпеченост. Също така се търсят нови, алтернативни канали за дистрибуция с цел максимално доближаване на банката до клиента. Като цяло, това води до значително съкращаване на времето и разходите на МСБ за получаване и обслужване на бизнес кредити.
Тези тенденции имат и друг положителен ефект - отварят вратите и на сегменти, които доскоро са били с ограничен достъп до банков ресурс, като например стартиращите или сравнително “младите” фирми, както и земеделските производители. Банките все повече натрупват опит и увереност в предлагането на кредити за т.н. рискови сегменти и в стремежа си да бъдат с “едни гърди напред”, разработват и предлагат нови продукти, с които целят да задоволят търсенето на пазара.
Тези процеси, разбира се, би следвало да се погледнат и от друг ъгъл. От една страна, натиска на пазара за сваляне на лихвите, и от друга, желанието на банките да намалят разходите си, т.е да запазят или повишат рентабилността си от обслужването на сегмента, ги кара все повече да мислят за по-ефективна вътрешна организация и процеси, и не на последно място надеждни системи за оценка и анализ на риска.
Какви са най-често теглените кредити от МСБ и на каква стойност са те?
- Фирмите в сегмента търсят както оборотно кредитиране, за да подкрепят своя растеж, така и инвестиционно кредитиране за закупуване на нова техника, инвестиция в офис или производствено предприятие. Съотношението е приблизително 1:1. Размерите, разбира се, са различни и съответстват на размера и нуждите на бизнеса.
Скорост набират и необезпечените бизнес кредити, предложени под формата на дългосрочни овърдрафти, за клиенти с добра кредитна и бизнес история. Опитът ни досега сочи, че макар и необезпечени кредитите се обслужват редовно, което наред с благоприятната икономическа среда, се дължи на “узряването” на бизнеса и осъзнаването му, че в сътрудничество с банка би могъл да постигне много по-добри бизнес резултати.


Защо все пак, според фирмите отпускането на кредити все още е трудно?
- Мисля, че това е остарял “рефрен”, чиято инерция затихва. Бих казала, че банките се надпреварват в офертите си към МСБ, и вече има доста възможности. Това кара клиентите да бъдат все по-взискателни към обслужващата банка, което в крайна сметка е добре и движи пазара напред. Разбира се, наред с всичко, задачата ни е да защитаваме интереса на нашите вложители, така че не бихме могли да рискуваме безразсъдно и да раздаваме кредити на всяка цена, без необходимия анализ.

Научиха ли се българските фирми да изготвят бизнес планове, които да са издържани пред банките?
- Банките все повече се научиха, че не е необходимо МСБ да знае да подготвя бизнес план, за да развие добре една бизнес идея и да я направи печеливша. Бизнес плановете са нещо, за което трябва да имаш отлична финансова култура, което не е случая на МСБ в България. Освен това разходите и времето за изработване на един бизнес план в повечето случаи не съответстват на малките размери кредити, за които се кандидатства. Все пак, бизнесът трябва да работи, не да пише бизнес планове. Разбира се, това не изключва необходимостта клиентът да е наясно с перспективите и прогнозите за развитие на бизнеса си в средносрочен и дългосрочен план, както и да има ясна визия и разчети за постигането му.

С увеличаването на предлаганите и изтеглените кредити, увеличава ли се и процентът на нелоялните клиенти?
- Банките се мъчат да контролират нивата на кредитния риск и все повече се работи по въвеждането на нови системи за оценка на риска - скоринг и рейтинг модели, както и за разработване на по-ефективни начини и системи за наблюдение и контрол върху кредитното портфолио. Това наред с информацията, предоставяна от Централния кредитен регистър на БНБ за текущата експозиция на клиента и обслужването на кредити значително намалява риска в системата и действа възпитателно върху бизнес клиентите.

 

Facebook коментари