Как уеб сайтът представя фирмата ни

Автор: 

Общи правила
какво прави един сайт добър

- Предлага достатъчен обем релевантна и актуална информация за фирмата и нейните продукти.
- Изграден е професионално, което позволява да изглежда добре и да ориентира посетителите лесно и бързо дори в по-голям обем информация.
- Атрактивен е и въвлича.
- Изчистен е и ангажира.
- Има поставена на видимо място информация за контакт и обратна връзка.
-Част е от цялостния маркетинг микс, а не е самоцел.

Правилото сайтът да бъде част от интегрираните маркетингови комуникации и от единната корпоративна идентичност важи с най-голяма сила точно в този случай.
За да работи в полза на фирмата, т.е. за да бъде реален маркетингов инструмент, уеб сайтът трябва да има свои ясно определени цели и публики. Какво, на кого и как казва. Основните публики са на първо място клиентите и потребителите, бизнес партньорите, институциите, медиите, конкурентите и служителите. Практиката показва, че

не се възползваме от пълния потенциал, който мрежата ни предоставя
Как ще бъде достигната всяка от тези групи и какво ще им предложим или ще поискаме от тях като действие се решава още на етапа на планиране на уеб сайта. Това е ключово при определяне структурата и архитектурата на сайта, функционалностите, дизайна,
а също и за измерване на ефективността впоследствие.
Важна особеност на уеб сайта е, че за разлика от повечето традиционни маркетингови инструменти, той дава възможност за
мигновена обратна връзка - интерактивност, която, ако се използва пълноценно, разкрива истинската стойност на уеб сайта

Къде другаде, ако не именно на сайта ще можем да поставим различни формуляри, въпросници, анкети, да попитаме лесно и в удобно за тях време нашите клиенти - дали са доволни от нас, какви са очакванията им, с какво можем да сме им полезни

В повечето случаи в практиката у нас корпоративният сайт е насочен
само към клиентите и партньорите макар че само с добавянето на един раздел “за медиите” може не само да се облекчи работата на ПР отдела, но и да се създаде имидж на прозрачна и отговорна компания. В такъв раздел мястото си намират прессъобщенията, снимков материал с добро качество, който може да се ползва от медиите, други документи. Оформя се архив, който е достъпен по всяко време и може да се проследи развитието на компанията във времето.

Добра практика е поддържането на специален раздел, посветен на екипа и служителите в компанията
Най-общо тази роля могат да изпълнят разделите “Кариери” или “Работа” - когато целта е основно набиране на нови служители, или “Нашият екип”, където се представят настоящите служители и техните постижения.
Осигуряването на възможност за лесна и удобна обратна връзка от посетителите на сайта е един от най-важните елементи в използването на сайта като маркетингов инструмент. Ако посетителите на сайта разполагат с удобен за тях начин да изразят мнението си за компанията, нейните продукти или услуги, те ще го направят. Нещо повече - те очакват да имат тази възможност. И дори да получат отговор. Ако не сте готови да посрещнете реакцията на посетителите на сайта, по-добре не я търсете. Ако напротив - искате да бъдете още по-близо до тях, направете си официален корпоративен блог и разрешете коментарите в него.