fbpx Кредити за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кредити за бизнеса

От стартирането на оперативните програми в България, MKB Unionbank активно участва в процеса на кредитиране на малките и средни предприятия при изпълнение на проекти, одобрени за финансиране от Европейските фондове.
Все още битува мнението, че кредитните карти са нещо скъпо, сложно и недостъпно за обикновения човек. Всъщност това съвсем не е така. Всеки може да има кредитна карта, като за да я притежава не е необходимо да бъде богат.
Развитието на технологиите и интернет, както и нарас-тващите потребности на бизнеса от информация са катализатор за развитието на всички индустрии. Банковият сектор не е изключение и все повече финансови институции включват услугата онлайн банкиране сред своите приоритети. Интернет дава възможност за ефективно използване на услугите на банката и получаване на актуална информация 24 часа на ден, 7 дни в седмицата без да се напуска дома или офиса.
Около 8,75 % при ливъридж на инвестицията в акции на ИД “Капман Капитал” (балансиран фонд) и до 11,75 % лихва при инвестиции в дялове на ДФ “Капман Макс” (фонд в акции), предлагат “Дженерал Лизинг” АД и финансова група ”Капман”, съобщиха от отдела за “Връзки с инвеститорите” на групата.
Оборотни фирмени кредити Оборотните фирмени кредити се отпускат за покриване на потребностите на предприятията от оборотен капитал - за закупуване на суровини и консумативи, както и за покриване на други текущи разходи по дейността. Обикновено оборотните кредити са под формата на овърдрафти, револвиращи кредити, кредитни линии, банкови гаранции и други финансови инструменти, подходящи за конкретния случай.
Първия си банков кредит изтеглих точно три години след като имах фирма за специализирани счетоводни и данъчно-правни консултации. Реших, че е по-удачно да ивестирам в покупка на офис, отколкото да плащам с години наемни вноски. Със собствени пари и с пари от банков кредит реализирах първата си успешна инвестиция.
Динамичното развитие в банковия сектор и по-специално в кредитните отдели на банките е показател за процъфтяването на бизнеса у нас. Хрисимира Малчева, ръководител сектор “Развитие на продукти и програми за МСБ” към ОББ отговори на нашите въпроси, свързани с развитието на сектора.
  Кредитният пазар в България продължава динамично да се развива, като основният двигател остава ипотечното кредитиране. Секторът е отбелязал ръст от над 40 % за първото полугодие на 2007 г. Ръстът се дължи главно на подобрените условия по тези кредити и намаляването на лихвените проценти от приблизително 7,50 % до около 6,15 %. Има и нива под 6 %, но при определени условия.
Г-жо Кошинска, каква е степента на финансирането, от която могат да се възползват земеделските производители, ако предпочетат ПИБ? - Първа инвестиционна банка предлага възможност на земеделските производители да ползват кредит в размер до 100 % от очакваната от еврофондовете субсидия за финансиране на текущи оборотни разходи. При намерение на земеделските производители за закупуване на селскостопанска техника или закупуване на земя могат да получат от ПИБ целево инвестиционно кредитиране.
Всеки, решил да развива или развиващ свой бизнес, е наясно колко и какви са трудностите. Проблемите могат да са от всякакво естество (технически, организационни, производствени и др.), но като че ли финансирането е най-сериозният от тях. Разрешаването на този проблем отчасти е възможно именно с външно финансиране - с кредит от банка.