Кредити за бизнеса

12 Април 2010

MKB Unionbank отпуска кредити за проекти по Оперативни програми на ЕС

От стартирането на оперативните програми в България, MKB Unionbank активно участва в процеса на кредитиране на малките и средни предприятия при изпълнение на проекти, одобрени за финансиране от Европейските фондове. Кредитите, които банката отпуска, позволяват финансиране на нуждите на...
16 Септември 2007

Банките контролират нивата на кредитния риск

Динамичното развитие в банковия сектор и по-специално в кредитните отдели на банките е показател за процъфтяването на бизнеса у нас. Хрисимира Малчева, ръководител сектор “Развитие на продукти и програми за МСБ” към ОББ отговори на нашите въпроси, свързани с развитието на сектора. Г-жо...
16 Септември 2007

“За” и “Против” взимането на кредит

Първия си банков кредит изтеглих точно три години след като имах фирма за специализирани счетоводни и данъчно-правни консултации. Реших, че е по-удачно да ивестирам в покупка на офис, отколкото да плащам с години наемни вноски. Със собствени пари и с пари от банков кредит реализирах първата си...
16 Септември 2007

Видове кредити за МСБ

Оборотни фирмени кредити
Оборотните фирмени кредити се отпускат за покриване на потребностите на предприятията от оборотен капитал - за закупуване на суровини и консумативи, както и за покриване на други текущи разходи по дейността.
Обикновено оборотните кредити са под...
16 Септември 2007

Допълнително финансиране за твоите инвестиции

Около 8,75 % при ливъридж на инвестицията в акции на ИД “Капман Капитал” (балансиран фонд) и до 11,75 % лихва при инвестиции в дялове на ДФ “Капман Макс” (фонд в акции), предлагат “Дженерал Лизинг” АД и финансова група ”Капман”, съобщиха от отдела за “Връзки с инвеститорите” на групата. Новата...
16 Септември 2007

Интернет банкирането помага на бизнеса

Развитието на технологиите и интернет, както и нарас-тващите потребности на бизнеса от информация са катализатор за развитието на всички индустрии. Банковият сектор не е изключение и все повече финансови институции включват услугата онлайн банкиране сред своите приоритети. Интернет дава възможност...
16 Септември 2007

Кредитните карти са удобен финансов инструмент


Все още битува мнението, че кредитните карти са нещо скъпо, сложно и недостъпно за обикновения човек. Всъщност това съвсем не е така. Всеки може да има кредитна карта, като за да я притежава не е необходимо да бъде богат. Разбира се, колкото по-заможен е човек, толкова по-голям кредит ще може...
16 Септември 2007

Иморент България предлага финансиране “по мярка” за малки и средни предприятия

Илиана Шмателка, управител на ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ:
С нас малките фирми стават големи

Г-жо Шмателка, кои са приоритетите в дейността на ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ?

- Ние финансираме всякакви обекти, с които се извършва икономическа дейност. Предлагаме лизинг на...
16 Септември 2007

Банките стимулират бизнеса с разнообразие от кредити за малки и средни предприятия

Всеки, решил да развива или развиващ свой бизнес, е наясно колко и какви са трудностите. Проблемите могат да са от всякакво естество (технически, организационни, производствени и др.), но като че ли финансирането е най-сериозният от тях.
Разрешаването на този проблем отчасти е възможно именно...
16 Септември 2007

Земеделските производители могат да ползват кредит до 100 % от субсидията на еврофондовете

Г-жо Кошинска, каква е степента на финансирането, от която могат да се възползват земеделските производители, ако предпочетат ПИБ?
- Първа инвестиционна банка предлага възможност на земеделските производители да ползват кредит в размер до 100 % от очакваната от еврофондовете...

Страници