Банковата ни система е изгубила 5% от печалбата си за миналата година

Българската банкова система е намалила печалбата си с 5% на годишна база до 586 млн. лв. в края на 2011 г., по информация от БНБ. Това е с 30,5 млн. лв. по-малко спрямо 2010 година. Този факт се дължи както на увеличените административни разходи от банките - с 40 млн. лв. до 1,73 млрд. лв. (+ 2.4%), така и на по-ниския нетен лихвен доход. Той намалява с 48 млн. лв. за една година, което е с 1,7% по-малко. По-високият нетен доход от такси и комисионни - с 3,5% на годишна база, или с 26 млн. лв., до 786 млн. лв. за 2011 г. не успява да компенсира повечето административни разходи и намалелия нетния лихвен доход.

Към 31 декември кредитите с просрочие над 90 дни са 14,93%, който е рекорден.Този показател в края на септември 2011 г. беше 14,45 %.

През декември 2011-а лошите и преструктурирани кредити намаляват до 21,9%, което е първо понижение от три години насам.

Facebook comments