Банковият сектор в страните от ЦИЕ е стабилен

В сравнение с по-развитите страни потенциалът за дългосрочен ръст на икономиките от Централна и Източна Европа остава непокътнат, каза Джани Папа, Директор на УниКредит за ЦИЕ на прес конференция на европейската банкова група.
Силните аспекти на региона на ЦИЕ са неговата конкурентност, гъвкавост на труда и разходите за труд. В краткосрочен план вече се очаква стимулиране, идващо от ниските лихвени ставки и ниската инфлация, както и от пласиране на материалните запаси и по-силното външно търсене. Наскоро се появиха някои положителни сигнали от показателите за настроенията и за реалната икономика.

Средната възвръщаемост на собствения капитал на региона за периода 2012 – 2015 ще е от 10.9%, което също е доказателство за атрактивността и устойчивостта на региона.
Сред държавите от ЦИЕ се наблюдава ясно диференциране с много добри резултати на Турция, Русия, Естония и Чешката Република, докато рентабилността на банковите сектори на Балканите и Украйна ще остане по-слаба. Качеството на активите е източник на риск, поне до 2014 г.

По отношение на банковия сектор в ЦИЕ, кредитирането и ръстът на активите не са спирали след връхната точка на глобалната финансова криза през 2008 г. Всъщност общите активи на банките в региона на ЦИЕ растат непрекъснато, като в периода между септември 2008 г. и септември 2012 г. са прибавили 700 млрд евро. Въпреки това, темпът на растеж е по-бавен от този преди кризата.
Въпреки слабото търсене, последните данни показват, че през 2012 г. ръстът при кредитирането е положителен в много държави от ЦИЕ, макар и неравномерен сред различните части на региона. Русия и Турция са с водещи позиции, като всяка от двете държави отчита не само най-силните печалби при кредитирането на клиенти , но и много благоприятно съотношение кредити/депозити.

Facebook comments