fbpx Само 19% е делът на жените в управителните бордове в компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Само 19% е делът на жените в управителните бордове в компаниите

Около 19% е общото присъствие на жените в управителните бордове на топ 300 от най-големите компании по приходи в България, както и в големите публично предлагани компании на Българската фондова борса.

Проучването е проведено през есента на 2023 г. на база официално обявените данни от бизнесите. Според въведената през 2022 г. директива за баланс между половете в корпоративните бордове, всички големи, публично предлагани компании в ЕС след 2026 г. трябва да имат 40% присъствие на по-слабо представения пол.

Според данни на European Women on Boards от януари 2024 г., Франция, Италия, Белгия, Дания и Австрия вече са постигнали участие на 40% участие на жени в бордовете, както и Великобритания и Норвегия извън Съюза.

„СЖББ работи за активен диалог между институциите и бизнеса, така че да бъде създадена една по- приобщаваща среда, повече дами да получат възможности за достигане на високи управленски позиции и не на последно място, да подсигурим успеха на бизнеса“, коментира Цветанка Минчева, председател на Съвета на жените в бизнеса в България и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк. Тя напомня, че по инициатива на Съвета на жените в бизнеса в България започнаха стъпки по транспониране на директивата в българското законодателство.

Като част от Националния съвет по равнопоставеност към Министерството на труда и социалната политика организацията инициира списък с публичните дружества с цел проследяване колко от тях отговарят на критериите за брой жени в управленските съвети, какъв би бил разширителният обхват на директивата на ЕС и как може да започне подготовката на законодателство.

Още в началото на 2023 г. Съветът на жените в бизнеса стартира партньорство с организацията European Women on Boards, целящо да насърчи по-силното присъствие на жени на високи управленски позиции в бизнеса.

Съветът на жените в бизнеса в България вече 11 години подпомага формирането на силна бизнес общност, надгражда ключови управленски умения на жени предприемачи и улеснява споделянето на добри практики за разширяване на икономическата активност.