fbpx Скъсява се веригата производител – потребител | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Скъсява се веригата производител – потребител

Скъсява се веригата производител – потребител

Земеделските стопани вече ще могат да продават продукцията си не само в административна област, в която е разположен животновъдният им обект, а и в съседна. Такива възможности дава Наредба № 26. Освен това се увеличават количествата сурово козе, овче и биволско мляко, което може да се предлага на пазара. При стопаните с до 50 животни количеството се вдига от 35% на 60% от месечния млеконадой в период на лактация, а при 50-100 животни от 30% на 50%. За над 100 животни от 20% на 40% от месечния млеконадой в период на лактация. Увеличава се и количеството на останалите храни, попадащи в наредбата, както следва: яйца от 500 бр. на 1000 бр. седмично, прясна и охладена морска и сладководна риба от 2000 кг. на 5000 кг. годишно.

В Наредбата са разписани текстове за мобилна мандра, в която могат да се преработват само козе, овче и биволско мляко. За да се улесни работата на стопаните се дава възможност зреенето и съхранението на продукти, произведени в мобилната мандра да се извършва и в други помещения, разположени във фермата или извън нея. Сред новостите е и въвеждането на изисквания за мобилна хладилна витрина, която представлява подвижен обект за продажба на храни, чиято конструкция е подвижна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място. Същата следва да бъде регистрирана по чл. 12 от Закона за храните.

Важна промяна е разширяването на обхвата на Наредбата, като се включват пчелни продукти: восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и пчелно млечице.