fbpx Брокерите на имоти предлагат законови промении | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Брокерите на имоти предлагат законови промении

Брокерите на имоти предлагат законови промении

„Сдружение брокери на имоти” предлага няколко законодателни промени, с които да се премахнат причините, поради които законът се заобикаля. Едно от нещата е местният данък при прехвърляне на недвижим имот да се начислява върху данъчната оценка, а не върху по-високата от данъчната и уговорената цена;

Приемането на такова законодателно решение до голяма степен ще обезмисли заобикалянето на Закона, защото продавачът ще има интерес да посочи по-високата цена, като така ще легализира доходите си, интерес има и купувачът – в случай на разваляне на сделката, той ще може да претендира връщане на истинската сума, която е платил. В Службите по вписванията ще започнат да се вписват истинските цени, а след година ще има достоверен индекс на цените. По този начин НАП ще могат да ползват посочените в Имотния регистър цени, вместо да правят запитвания до оценители и агенции за всяка отделна проверка/ревизия на физическо или юридическо лице, на които запитвания по правило получават откази, защото агенциите не са в състояние да поддържат статистики на цените. Не са в състояние да поддържат статистика на цените и от Статистически институт, тъй като там нямат данни за реалните цени, на които се сключват сделки. Т.е. определянето на данъчната оценка за база, върху която се дължи местния данък, е изгодно решение за всички страни - продавач, купувач, контролни органи (НАП).

Въвеждането на данъчни облекчения за клиентите на агенциите би извадило голяма част от оборотите на агенциите на светло - например при представяне на фактура за извършена посредническа услуга, лицето, представило документа, да има право да приспадне разхода си или част от него от годишния си облагаем доход. Аналогично – разходите за комисиони при отдаване под наем биха могли да са признаят като разход на наемодателите, независимо, че са физически лица и независимо от нормативно признатите разходи.

Комисионните да станат необлагаеми доставки по Закона за ДДС. Размерът на укритите приходи при агенциите, регистрирани по ЗДДС, може чувствително да бъде намален, ако към освободените доставки, свързани със земя и сгради (чл.45 ЗДДС), бъдат добавени и посредническите услуги, свързани с такива доставки.