fbpx Връчиха сертификати за инвестиции клас "А" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Връчиха сертификати за инвестиции клас "А"

 
За първите десет месеца на тази година преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 1.37 млрд. евро, това са стойности, които надхвърлят общия размер на чуждестранните инвестиции за цялата 2014 г. Това заяви министър Лукарски, който на официална церемония днес, връчи пет сертификата за клас „А“ инвестиция, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. На събитието присъстваха и зам.-министърът на икономиката г-жа Даниела Везиева, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев и председателят на Съвета на Директорите на „Национална компания индустриални зони“ Николай Ценков.
 
Министър Лукарски посочи, че позитивното отношение на инвеститорите към страната ни намира ясно изражение в силно повишените нива на преките чуждестранни инвестиции в страната.
Сертифицираните през м.декември  2015 г. проекти, които получиха днес сертификати на официална церемония в Министерство на икономиката  са в областта на високите технологии в сферата на здравеопазването и услугите и са на обща стойност от 49.99 млн. лева, като  предвиждат разкриването на 868 нови работни места. Два от издадените сертификати са за изграждане на център за високотехнологично лъчелечение на “Асарел Панагюрище Здраве“ ООД и за център за високотехнологични услуги на „Ай Би Ем България“ ЕООД. Сертификат за инвестиция  клас „А“ получиха още „Мелексис България” ЕООД за инвестиционен проект за увеличаване на производствения капацитет и „Куинтайлс България“ ЕООД  за клинични операции от тип Аутсорсинг на бизнес процеси, както и  „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД – за изграждане на собствена административна сграда, архивохранилище и център за унищожаване на носители на данни .
„Осъществяването на настоящите проекти потвърждава наблюдаваната през последните години тенденция за утвърждаване на България сред водещите страни в международните класации за привлекателност като аутсорсинг дестинация.“, каза Лукарски при връчването на сертификатите.
 
По думите му изключително положителна референция е, че почти всички проекти предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната. „Това показва доверието на инвеститорите в предвидимостта на бизнес и инвестиционната среда в България, която е резултат от продължаващите действия на правителството за запазване на икономическа и финансова стабилност“, изтъкна той.
 
Министърът на икономиката обяви, че през тази година всички сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите са на обща стойност от 189 млн. лв., което е повeче в сравнение с 2014 г. „С проектите през тази година се очаква разкриването на 1265 нови работни места. Седем от проектите са във високотехнологични производства и услуги, два са в общини с висока безработица.“, завърши  Лукарски.