Безработицата е един от най-сериозните проблеми

Безработицата (32.2%), бедността/ниският жизнен стандарт (22.5%) и икономическата криза (15.3%) са най-важните въпроси за решаване според българите. Това показва национално представително социологическо проучване, проведено като съвместна инициатива от Гражданско движение „ДНЕС” и агенция „Естат” през Юни 2011 г. сред 1044 пълнолетни български граждани в цялата страна. Като следващи по важност са откроени: корупцията (4.8%); здравеопазването (4.2%); социалната политика, пенсиите и социалното осигуряване (3%).

Класацията на гражданите за основните сфери, в които държавата приоритетно трябва да инвестира, оглавяват здравеопазването (21.6%), развитието на икономиката (17.6%) и образованието (11.4%). Според 10.3% от анкетираните националното финансиране трябва да се насочи към откриването на нови работни места, а 9.4% очакват по-голям ангажимент на държавата към селското стопанство.
По отношение развитието на икономическата криза всеки пети (21.4%) от анкетираните е оптимист и очаква подобрение на състоянието на страната през следващата една година. Заедно с това, обаче, 38.2% очакват влошаване на ситуацията, 32.1% смятат, че няма да настъпи промяна, а 8.3% се колебаят да дадат отговор. В тази връзка не е случаен фактът, че 48.7% от анкетираните декларират, че когато мислят за живота си през следващите години, у тях преобладава чувство на притеснение, 21.6% посочват като водещо чувство оптимизма, а 16.1% - отчаянието.

Повече от половината от запитаните смятат, че отговорността за настоящата икономическа ситуация в страната си поделят в еднаква степен бившите и настоящите управляващи. 16% категорично обвиняват бившото правителство, а 10% са на мнение, че основната отговорност носи настоящият кабинет. 13% от анкетираните смятат, че причините за лошата икономическа ситуация се коренят във външни за страната ни обстоятелства (световната икономическа криза) и не може да се търси конкретна вина у родните управленци.
Прекратяването на произвола на монополистите, мобилните оператори и банките се определя като „изключително важно” от 73.5% от анкетираните, а според други 18% това е „донякъде важно”. Единици са хората (общо 8.5%), които смятат този проблем за маловажен или се затрудняват да преценят. За сравнение, ускореното изграждане на пътна инфраструктура е определено като „изключително важно” от 48.6% от анкетираните, 33.6% смятат този приоритет за „донякъде важен”, според 9.5% е „донякъде маловажен”, 6.2% смятат, че „изобщо не е важно”. Приблизително в същите пропорции са и отговорите по отношение изграждането на АЕЦ „Белене”.

Facebook comments