брокер

Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ) публикува наръчник „Как да изберем агенция за недвижими имоти и брокер?“ Изданието предлага практически съвети, методи и критерии, които помагат на потребителите да се ориентират и направят информиран избор сред многобройниите компании на пазара. Наръчник
1. Ако използвате брокер, изберете го по препоръки на Ваши приятели и познати, проверете порфесионалния му опит. Изисквайте доказателства за неговия професионален опит. 2. Сключвайте договори за посредничество в писмена форма.
Покупката и продажбата на имот стават много по-изгодни с новостартиралата онлайн платформа “Продай сам“.
1. Решете какъв тип недвижим имот ще купите и ще ползвате ли услуга на посредник.2.
„Сдружение брокери на имоти” предлага няколко законодателни промени, с които да се премахнат причините, поради които законът се заобикаля.
Според „Сдружение брокери на имоти” най-често срещаните негативни практики в бранш „Недвижими имоти” са издаване на ордери за платени комисионни, вместо фактури и касови бонове, издаване на саморъчни разписки – свободен текст, включително върху комисионни договори вместо надлежен документ, начислява
Националното „Сдружение брокери на имоти”, в което членуват над 150 агенции, предлага създаване на задължителен Национален регистър на брокерите.
Националното „Сдружение брокери на имоти” внесе петиция в Парламента, свързана с рестриктивния законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти.
Проектозаконът за регламентиране на дейността на агентите в областта на недвижимите имоти предлага идентификация на субектите с въвеждането на регистър на агентите и сделките, осъществени от тях. Основната му цел е да защити интереса на потребителите и да ги предпази от злоупотреби.
Според проучване на RE/MAX® Европа ниското доверие към брокерите на недвижими имоти и високият процент на комисионните често принуждават хората да се заемат с продажбата на своите имоти сами.