fbpx Национален регистър на брокерите ще създаде повече доверие в професията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Национален регистър на брокерите ще създаде повече доверие в професията

Националното „Сдружение брокери на имоти”, в което членуват над 150 агенции, предлага създаване на задължителен Национален регистър на брокерите. Идеята е всички брокери на недвижими имоти да бъдат вписани в регистъра на база на придобита професионална квалификация, а процесите, свързани с воденето на регистъра, ще бъдат контролирани от държавата чрез вече съществуващи държавни институции. По този начин брокерите, притежаващи професионална квалификация, ще бъдат идентифицирани като субекти, а гражданите ще имат възможността да осъществяват информиран избор при използването на брокерски услуги. В регистъра ще се вписват всички работещи брокери и агенции с кратко досие, в което да се отбелязват професионалната квалификация, стажа, съдебното минало.
Другият нов момент, към който апелират от „Сдружение брокери на имоти”, е брокерите с професионален стаж над 3 години да бъдат вписвани без допълнителен изпит.

Чрез национален регистър, контролиран от държавата, всички брокери ще бъдат равнопоставени. От Сдружението предлагат вписванията в регистъра на брокерите да се извършва от служители на Агенцията по вписванията въз основа на документи, доказващи стаж (най-малко 3 години), или професионална квалификация и чисто съдебно минало. Присъствието на държавата като гарант на информацията в регистъра е необходимо, защото държавата разполага с човешки, технически и управленски ресурс, сграден фонд и опит в подобни дейности.
Ако подобен регистър бъде поддържан от частна браншова структура (Камара), както предлага „Национално сдружение недвижими имоти”, брокерите смятат, че ще се създадат предпоставки за монополизиране на бранша, субективно ограничаване на достъпа до професията, оскъпяване на услугата за крайния потребител и дори влияние върху пазарните цени на имотите.