fbpx Райфайзен Имоти консултира по въпросите за енергийно обследване на имоти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Райфайзен Имоти консултира по въпросите за енергийно обследване на имоти

Компанията за имоти, 100% собственост на Райфайзенбанк (България) – Райфайзен Имоти обяви днес на Медиен семинар за енергийна ефективност, че започва да консултира своите клиенти по въпросите за енергийно обследване на техните имоти. Компанията инвестира в обучението на своите служители в практическото приложение на Закона за енергийна ефективност при сделки с недвижими имоти и кредитиране на инвестиционни проекти с помощта на компанията за обследване за енергийна ефективност \"Ена Оптима\". По данни на компаниите за енергийно обследване в страната, от влизането в сила на първия Закон за енергийна ефективност през 2004 г. до отмяната му са сключени над 45 000 сделки с недвижими имоти, като само при около 1200 от тях са били представени съответните енергийни паспорти или сертификати за сградите обект на сделката, както изисква законът. Купувачите на недвижим имот трябва да изискват от продавача енергиен паспорт или сертификат за сградата, който не само би им спестил бъдещи непредвидени разходи, но е и още един показател за качеството, което получават, и коректността на продавача. Това е особено важно в случаите, когато се купува имот „на зелено”, тъй като според новоприетия закон през месец декември 2008 г., енергийното паспортизиране и последващото сертифициране на сградите е задължение на инвеститора, но придобивайки собствеността преди акт 16, купувачите фактически стават възложители на съответните строителни работи.