БАРДА е връзката между държавата и частния сектор

За част от секторите на бизнеса изминалата година беше успешна. Според друга част от тях, българската икономика е все още в процес на преструктуриране и е необходимо още време, за да се отговори на изискванията на глобализиращия се световен пазар.
Източниците на финансиране за стартиране на нов бизнес биха могли да се разглеждат като собствени и външни. Към собствените се причисляват лични спестявания, заеми от приятели и близки, и др. Все още в България новосъздадените фирми не могат да разчитат на финансови инструменти при своя старт. От една страна,

Facebook comments