fbpx Безработицата и инфлацията забавят възстановяването на икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безработицата и инфлацията забавят възстановяването на икономиката

Безработицата и инфлацията забавят възстановяването на икономиката

Анализаторите на Райфайзенбанк (България) отчитат като положителни факти ускоряването на растежа на БВП, свиването на текущата сметка и подобряването на съотношението между външния дълг и БВП в края на 2010 г., като същевременно отбелязват като сериозни проблеми високата безработица и ускоряващата се инфлация.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. растежът на БВП се ускори до 2.1% на годишна база (според експресните оценки на НСИ). Основната причина беше забавянето на спада на вътрешното търсене.

Износът на стоки и услуги продължи да бъде двигател на икономическия растеж. Темпът на нарастване обаче се забави поради по-високата база от предходната година. Възстановяването на вноса набра скорост и се очаква тази тенденция да продължи и през 2011 г.
През януари 2011 г. кредитите за нефинансовите предприятия нараснаха с 98 млн. спрямо декември, а тези за домакинствата спаднаха с 63 млн. лв.

През декември балансът на текущата сметка беше отрицателен (-240 млн. евро). За цялата 2010 г. текущата сметка отбеляза рекордно подобрение, като дефицитът й спадна до 0.8% от БВП (9.9% през 2009 г.). С основен принос за подобрението бе спадът на търговския дефицит, нарастването на салдото на услугите и увеличените нетни входящи текущи трансфери.

Брутният външен дълг (БВД) на страната спадна до 102.3% от БВП към декември 2010 г., при 107.9% година по-рано. През последните два месеца на годината тенденцията на чувствително намаляване на чуждестранните задължения от страна на банковия сектор бе преустановена.

Facebook коментари