fbpx Библиотеката на НБУ на 20 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Библиотеката на НБУ на 20 години

Библиотеката на НБУ отбелязва 20-тата годишнина от основаването си със седмица, посветена на юбилея. Програмата от 16-ти до 20-ти ноември 2015 г. включва подреждане на фотоизложба със снимки, представяне на библиография с 200 публикации за библиотеката на НБУ в сайта, като по-голямата част от тях са достъпни пълнотекстово в електронен архив „E-LIS“ и професионална мрежа за учени и изследователи „ResearchGate“, акцентиране на 10-те най-важни преимущества на библиотечния каталог, който не се бои от многообразието.

Библиотеката на Нов български университет е създадена през 1995 г. от обединението на три библиотеки – на Академия за обществени науки и социално управление (АОНСУ), Магистърски факултет и департамент „Право“. След реконструкция е открит обновен библиотечен комплекс през 1998 г., а през 2007 г. отвори врати читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

Носител е на наградите „Хр. Г. Данов“, категория „Библиотеки и библиотечно дело“ (2007 г.) и „Библиотека на годината“ (2013 г.) на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

Библиотеката на НБУ се развива и обогатява непрекъснато, като се разширяват фондовете и колекциите й. През академичната 2015/2016 година работи и с 38 електронни бази данни, а в момента се извършва и разширяване на материалната база на библиотеката във връзка със строителството на новия Корпус 3 на Нов български университет.