fbpx Специалисти на европейската стандартизация се събират у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специалисти на европейската стандартизация се събират у нас

Българският институт за стандартизация (БИС) е домакин на най-значимото събитие в европейската стандартизация - генералните асамблеи на CEN (Европейски комитет за стандартизация) и CENELEC (Европейски комитет за стандартизация в електротехническата област), както и на Висшия европейски стандартизационен форум. Те ще се проведат в периода 5-7 юни 2012 г. в курорта Албена с участието на ръководителите на CEN и CENELEC, делегати от европейските организации за стандартизация, представители на Европейската комисия.

Събитие от такъв ранг в областта на стандартизацията се провежда за първи път в България.
Участието на българския бизнес в тази авторитетна проява има голяма добавена стойност за повишаване конкурентоспособността на българската икономика. Ще се проведат съпътстващи събития, които БИС организира по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013”. Целта е българският бизнес да бъде информиран за възможностите, които дава участието в дейността по стандартизация, тенденциите в развитието на европейските икономики и иновациите.

Представители на българските предприятия ще имат възможност да дискутират важни въпроси с водещи експерти от националните органи за стандартизация в Европа, включително добрите практики, ползата от стандартите и тяхната роля за повишаване на конкурентоспособността на фирмите.

Българският бизнес ще се запознае с най-новите европейски стандарти и изисквания на два дискусионни форума. На тридневно изложение около 30 български фирми, активни участници в дейността по стандартизация, ще имат възможност да представят дейността си и да споделят своя опит от прилагането на стандартите.