fbpx Опитът на Испания в усвояване на еврофондове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Опитът на Испания в усвояване на еврофондове

Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма организираха семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст – добрите испански практики”. 

 

Председателят на Българо-испанският бизнес съвет Димитър Пампулов откри и модерира дискусията в рамките на семинара. Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в страната. Не е тайна, че опитът от доброто управление от европейските проекти се прилага и в управлението на страната.

 

Министър Томислав Дончев информира, че в момента в международните отношения се извършва интензивна промяна – насочена към децентрализация, което означава работа и отношения не само на ниво министерства и държавна администрация, а и на много други нива. Той уточнени, че усвояването на европейските фондове не се свързва само с крайната сума на използваните средства, а по-скоро с целите, изпълнението и полезността за обществото. Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични резултати. За това в момента се променя част от нормативната база, определят се конкретни срокове, разпределят се ангажименти и задължения, търси се отличната координация между всички участници в този процес.

 

В средата на първия програмен период са договорени 57% от средствата за нашата страна. Разплатени са 16% и са възстановени около 10% от направените плащания на изпълнителите на различните проекти.

 

Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света. Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места. Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски страни заедно.

 

Галиоте разгледа и очакваните промени в условията за следващия програмен период след 2014 г. Най-общо става въпрос за намаляване бюджета по програми на ЕС. Ще бъдат намалени средствата за екология, но се увеличават бюджетните пера за проучване и развойна дейност. Той отбеляза, че кохезионната политика трябва да се защитава и да се имат пред вид технологичните фактори при разпределение на средствата на ЕС.

Паскуал Фернандес, съветник в ЕП по финансови въпроси, и бивш зам. министър на околната среда на Испания /2000 – 2004/, както и бивш генерален директор на "Дирекция за регионална политика и бюджет" на Министерството на икономиката и финансите представи перспективите за близкото бъдеще на фондовете на Европейския съюз в основни бюджетни и финансови аспекти. Той сподели, че според Европейската комисия приложението на кохезионната политика не е успешно в много страни. Но това е разбираемо, доколкото приоритетите в различните страни са различни. Гледайки на Европа като на съвкупност от региони – те също се различават един от друг – конвегентни, с доходи до 75% от средните за ЕС, преходни – с доходи на населението между 75 – 80% и богати региони. Това разделение не е константа и регионите се променят.

 

Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се управляват по-лесно. В страната действа централизация на управлението на европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. Друг фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.