fbpx Работещите в ИТ сферата се интересуват най-много от заплата си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Работещите в ИТ сферата се интересуват най-много от заплата си

Служителите, заети в областта на информационните технологии, мениджмънта и администрацията най-често търсят информация за заплатите си. Това показват попълнените данни за заплати през изминалата година в партньорската мрежа сайтове на Paylab. Определянето на възнагражденията в компаниите е динамичен процес, тъй като мениджърите трябва да балансират заплатите, които да са едновременно справедливи и конкурентни на пазара за дадения служител. Служителите най-често сравняват данни за заплати, когато се подготвят за интервю за работа или оценка на представянето.
Paylab непрекъснато следи тенденциите в заплащането и нефинансовите придобивки на пазара на труда.

Най-любопитните за размера на възнаграждението

На пазара на труда има огромно търсене на ИТ специалисти, което се отразява на динамиката на заплащането им. ИТ специалистите са в по-голяма степен фокусирани върху възнаграждението си. Средният мениджмънт и служителите в администрацията също се интересуват доколко възнагражденията им са адекватни на пазарните нива.
Останалите топ сектори, в които служителите са сравнявали най-много своите заплати включват икономика, финанси и счетоводство, търговия, строителство, транспорт и логистика. Служителите в публичния сектор, автомобилната индустрия и банките също проверяват своите заплати.

Компаниите имат нужда от надеждна информация, че предлагат заплати, съответстващи на пазарните нива
Освен служителите, които се интересуват от конкурентността на заплатите си, компаниите също се нуждаят от отправна точка за пазарната стойност на отделните работни места. Работодателите имат нужда от надеждна информация, че предлагат заплати, съответстващи на пазарните нива.
Най-важните аргументи за мениджърите при преразглеждане на заплатите са промяна в професионалната квалификация на служителя, трудностите при запълване на позицията и множеството роли на служителя на текущата позиция.

Според HR специалистите политиката по възнагражденията вече е повече от оптимизиране на разходите за човешки ресурси. За компаниите е най-важно да запазят настоящите си служители като им предлагат заплати, съобразени с пазарните нива, както и да бъдат предпочитано място за работа за кандидатите.
“Собствениците на фирми и HR специалистите се занимават с възнагражденията непрекъснато през годината. 8 от 10 специалисти по човешки ресурси отговориха на нашето проучване, посочвайки, че често се нуждаят от актуална информация за заплатите. Това се дължи преди всичко на факта, че всяка компания е изправена пред флуктуации и трябва да наема нови хора. Също така всяка година компаниите правят оценка на представянето на служителите и планират бъдещите си разходи за пейрол. Те създават и програми за мотивация и задържане за служителите.“ коментират от Paylab.
Правилно структурираното възнаграждение е един от най-важните фактори, влияещи върху удовлетвореността на служителите, заедно с добрата екипна и корпоративна култура.