fbpx Спад на износа към ЕС през януари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Спад на износа към ЕС през януари

Износът на България за ЕС е намалял със 7.3% през януари спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.7 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 67.8% от износа за страните - членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Естония и Словения. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург, Кипър и Португалия.

Вносът на България от ЕС за януари 2012 г. се е увеличил с 1.8% спрямо същия месец на предходната година и достига 2.0 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър, Люксембург и Нидерландия. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Малта, Финландия и Дания.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2012 г. е отрицателно и възлиза на 276.5 млн. лева. По цени FOB/FOB(след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и достига 183.0 млн. лева.

През януари 2012 г. износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, е намалял в по-голямата част от секторите в сравнение с януари 2011 г., като най-голямо намаление се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” . Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.

При вноса от ЕС значителен спад се наблюдава в сектора „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”. Най-голям ръст е отчетен в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.