fbpx Установиха 46 нарушения по морето | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Установиха 46 нарушения по морето

Установиха 46 нарушения по морето

439 проверки в туристически обекти е извършила Комисията за защита на потребителите (КЗП) при поредна акция по морето миналата седмица (12-16.08.). 136 от тях са в средства за подслон и места за настаняване и 291 – в заведения за хранене и развлечения. Констатирани са 46 нарушения. За провеждане на акцията към инспекторите от регионалните дирекции на институцията във Варна и Бургас се включиха допълнителни екипи от Велико Търново, Плевен, Ловеч, Сливен, Ямбол, Търговище, Шумен, Силистра и Добрич. Заведенията и хотелите в морските курорти са проверявани за наличие на категоризация и съответствие на предоставяните от тях услуги с дадената им категория.

Сред констатираните нарушения в заведенията за хранене и развлечения е липсата на меню на български език и на цени и грамажи на предлаганите храни и напитки. Тази информация е важна за потребителите, за да се ориентират устройват ли ги цените на съответното заведение, което от своя страна може да бъде определящо дали ще останат в него или ще потърсят алтернативно. Друго нарушение в някои от проверените заведения е отсъствието на табела с вида и категорията на обекта в близост до входа, което затруднява потребителите да се ориентират за типа му и нивото на обслужване, което могат да очакват.

В някои хотели в хода на проверките инспекторите на контролния орган са установили липса на ценоразпис в близост до рецепцията с цени на нощувките и другите предлагани услуги. В други случаи е имало ценоразпис, но цените не са обявени в български лева или са били без ДДС. По такъв начин гостите не могат да се информират за услугите, които могат да ползват, и за тяхната стойност. Сред констатираните нарушения са още липсата на регистър на предявените рекламации, отсъствието на информация за броя на реализираните нощувки, предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран обект или които не отговарят на изискванията за определената категория, както и табели със заблуждаващи надписи за вида, наименованието и категорията на обекта.

Експертите на КЗП считат, че не е голям броят на констатираните нарушения спрямо броя на извършените проверки. Те обясняват тези резултати с факта, че Законът за туризма действа вече години наред и търговците са запознати с изискванията за упражняване на туристичеста дейност – от една страна, и регулярните целогодишни инспекции на контролния орган – от друга.

От началото на сезона съгласно програмата за контролната дейност на институцията инспекторите на КЗП са извършили 3 600 проверки в туристически обекти по българското Черноморие, като са съставили 320 акта за нарушения. За предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран обект са издадени 17 заповеди за временно затваряне.